Etappi on tuottanut digitaalisen ympäristökasvatusaineiston yläkouluille yhteistyössä Otava Oppimisen palvelujen kanssa. Materiaalin oppimiskokonaisuus tukee projektiperusteista työskentelyä, tulevaisuustaitoja ja ilmiöoppimista. Aineistoa on testattu viime vuonna Jalasjärven yläkoululla ja Seinäjoen Lyseossa. Saatu palaute oli hyvää ja sen pohjalta on tehty vielä kehitystyötä.

”Opetusmateriaali tuntuu hyvin soveltuvan eteläpohjalaiseen opetussuunnitelmaan ja yrittäjämäinen toimintatapa -oppiaineeseen sekä maantiedon tunneille. Monialaisen näkökulman ansiosta aineistoa voi hyvin käyttää eri oppiaineiden tunneilla”, sanoi pilottipäivästä Seinäjoen Lyseon biologian ja maantiedon lehtori Taina Ranta-Maunus.

Hänen mielestään aineisto kannustaa sekä ohjaa ryhmätyöhön ja antaa oppilaille vapautta toteuttaa työ omalla tavallaan. Myös oppilailta tuli mukavaa palautetta, eikä tehtäviä koettu liian helpoiksi tai vaikeiksikaan. ”Kivempi päivä kuin normaali koulupäivä”, oli yksi kommenteista pilottipäivän jälkeen.

Aineisto tukee projektioppimista

Opetusmateriaalissa on eri mittaisia kokonaisuuksia oppitunnista projektiviikkoon. Materiaali perustuu projektipolkuun, jossa käydään projektille ominaiset vaiheet lävitse aloituksesta palautteen antoon ja itsearviointiin.

”Projektin alkuvaiheessa pohdimme, että miten herättää nykynuorten kiinnostus kierrätykseen, kestävään kehitykseen ja ympäristön hyvinvointiin. Tässä nyt tarjoamme ratkaisua asiaan”, kertoo Etapin ympäristökouluttaja Oona Ollila.

Opettajat voivat itse valita ottavatko materiaalin käyttöön yhdelle oppitunnille vai käyttävätkö valmista materiaalia MOK-päivään tai -viikkoon. Materiaalin voi Ollilan mukaan myös ripotella useammalle oppitunnille oppijakson aikana.

Jäteneuvonnalle ja ympäristökasvatukselle on kasvavaa kysyntää kouluilla, koska ympäristökasvatus ja oppiainerajat ylittävät opinnot ovat keskeisessä roolissa uudessa opetussuunnitelmassa. Materiaalit on luotu Google Classroomin ja O365 OneNoten alustoihin.

Materiaalit tulevat yläkoulujen käyttöön keväällä. Kouluille tullaan tiedottamaan asiasta lisää sähköpostitse.

Lisätietoja ympäristökouluttaja Oona Ollila, oona.ollila@etappi.com, 040 641 5668

LISÄÄ LINKKI TÄHÄN!