Mitä jätteelle tapahtuu?

Poltettava jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa tuottamalla siitä sähköä ja lämpöä. 

Biojäte hyödynnetään Lakeuden Etapin omassa biokaasulaitoksessa. Biojätteestä ja puhdistamolietteestä tuotetaan biokaasua ja maanparannusraetta kierrätyslannoitteeksi.

Lasijäte murskataan ja käytetään maanrakennukseen.

Metalli kiertää raaka-aineeksi teollisuuteen ja uudelleen tuotantoon. Hyödyntämällä kierrätysraaka-aineita teollisuus voi vähentää malmien louhintaa ja rikastusta.

Kartonki käytetään esimerkiksi talous- ja wc-paperirullien hylsyjen tuotantoon.

Keräyspaperi käytetään uuden paperin valmistukseen. Siitä tehdään esimerkiksi sanomalehtipaperia.