Jätemaksut nousevat Lakeuden Etapin toimialueella vuoden 2014 alusta lähtien vain vähän.

Jätemaksut nousevat maltillisesti ensi vuonna

Ekomaksu ja poltettavan jätteen hinta jäteasemilla eivät nouse ollenkaan

Jätemaksut nousevat Lakeuden Etapin toimialueella vuoden 2014 alusta lähtien vain vähän. Korotus on kotitalousasiakkaalle keskimäärin 3 prosenttia. Lakeuden jätelautakunta päätti ensi vuoden taksasta kokouksessaan 6.11.

”Etappi on pystynyt nyt tekemään korjaavia hinnan tarkistuksia, koska esimerkiksi jäteasemien toiminta on tehostunut kuntalaisten parantuneen lajittelun myötä”, toteaa palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari. Hänen mukaansa myös ekopisteet ovat siistiytyneet ja lajittelu niilläkin parantunut. Tästä johtuen siivouskustannuksetkin ovat pienentyneet.
”Taustalla on jätteen energiana hyödyntäminen ja se, että ihmiset ymmärtävät kotona tapahtuvan lajittelun tärkeyden, kun jäte viedään poltettavaksi jätevoimalaan”, Estakari sanoo.

Jäteastian kertatyhjennys 240-litraiselle astialle maksaa ensi vuonna 8,05 euroa, vastaavan summan ollessa nyt 7,81. Biojäteastian tyhjennyshinta nousee myös, esimerkiksi 140 -litran biojäteastian tyhjennys maksaa ensi vuonna 6,97 euroa. Tänä vuonna hinta on 6,8 euroa.

Kotitalouden, jolla on kahden viikon välein tyhjennettävä 240 -litran jäteastia, vuosittaiset jätemaksut ovat ensi vuonna 273,94 euroa, kun vastaava summa tänä vuonna on 266,70 euroa. Tähän summaan sisältyvät jäteastian tyhjennys, ekomaksu ja noin yksi peräkärrykuorma jätettä jäteasemalle.

”Ekomaksu ei nouse ollenkaan ensi vuonna. Ekopisteverkostoa uusitaan keskustojen alueella, tätä tehostamistyötä on tehty nyt usean vuoden ajan ja se alkaa tuottaa tulosta”, sanoo Estakari.

Jäteasemien vastaanottohinnoista poltettavan jätteen maksu ei nouse, kaatopaikkajätteeseen tulee euro lisää. Jätteen pienerä eli korkeintaan kaksi kuutiota poltettavaa jätettä maksaa jäteasemalla ensi vuonna edelleen 20 euroa. Kaatopaikkajätteen pienerä maksaa ensi vuonna 26 euroa nykyisen 25 euron sijasta.

Kuljetuskustannuksien korotukset on Etapin alueella saatu pidettyä maltillisella kolmen prosentin tasolla polttoaineveron noususta huolimatta.

Kesäasukkaille joustoa, harmaat vedet halpenevat

”Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestämiseen tulee joustavuutta vuoden 2014 alusta. Vapaa-ajan asunnolle voi hakea jätelautakunnalta poikkeamapäätöstä viedä kesäajan poltettavat jätteet aluekeräysmaksua vastaan jäteasemalle, mikäli aluekeräyspistettä ei löydy kyseisestä kunnasta tai mikäli aluekeräyspiste ei ole kesämökkiläisen kulkuyhteyksien varrella”, kertoo jäteasiamies Jenni Lehto Lakeuden jätelautakunnasta.

Hänen mukaansa tämä jousto tehtiin asiakaspalautteen pohjalta. Jätelaki kun on ehdoton vapaa-ajan asuntojen kuulumisesta jätehuollon piiriin, joten siitä ei voi tinkiä, mutta jätelautakunta haluaa antaa mahdollisuuksien mukaan erilaisia vaihtoehtoja toimia lain mukaisesti.

Isojen jäte-esineiden noutopalvelu nousee kuljetuskustannusten nousun takia hieman, eli 3 prosenttia. Noutopalvelu maksaa ensi vuonna 46,50 kun viime vuonna summa oli 45 euroa kerralta. Tämä kattaa kahden ison esineen noudon kiinteistöltä.
Jätemaksutaksa laajenee ensi vuonna asumisessa syntyvien lietteiden kuljetuksen osalta koskemaan myös Lapuaa. Näin ollen Etapin toimialue Kihniötä ja Kurikkaa lukuun ottamatta on ensi vuonna kunnan järjestämän lietteenkuljetuksen piirissä samalla tavalla kuin muukin jätehuolto. Kurikassa siirrytään tähän järjestelmään vuonna 2015, Kihniön osalta tilanne on vielä avoin.

Harmaiden vesien saostussäiliölietteiden käsittely halpenee, kun käsittely maksaa ensi vuonna 6,41 euroa kuutiolta, kun se tänä vuonna on maksanut 32,34. Jätevedenpuhdistamotkaan eivät nosta asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyhintoja. Asumislietekuljetuksiin tuli korotusta ainoastaan kuljetusten osalta, yleisen kustannustason nousun mukainen kolme prosenttia. Kuljetuskustannukset ovat ensi vuonna 74,98 euroa per käyntikerta.

Umpisäiliölietteen käsittelyhinta on ensi vuonna edelleen 6,49 euroa per kuutio, saostussäiliölietteen hinta on 32,34 euroa kuutiolta.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari, puh.040 7748525
ja Lakeuden jätelautakunta, jäteasiamies Jenni Lehto, puh. 044 4191979