Vuoden 2021 Rakasta joka murua ja Ranua -kilpailu on saatu päätökseen. Voittajaksi valikoitui Kuortaneen yhteiskoulun 8AB luokka. Onnittelut voittajalle!

Kilpailu on osa Etapin Rakasta joka murua -kampanjaa, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota biojätteen ja ruokahävikin vähentämiseen.

Kilpailussa vastataan viiteen eri kysymykseen biojätteeseen ja ruokahävikkiin liittyen sekä selvitetään, mitä biojätteestä valmistetaan. Oppilaat vastaavat kysymyksiin vapaavalintaisella tavalla, esimerkiksi:

  • esitelmänä
  • kuvina
  • videona
  • blogina
  • omana nettisivuna

Parhaan työn tehnyt luokka palkitaan! Jos työ toteutetaan pienemmissä ryhmissä, niin se luokka voittaa pääpalkinnon, jossa paras työ on tehty.

Osallistuminen kilpailuun

Rakasta joka murua ja Ranua -kilpailu järjestetään 1.10.-30.11.2021.

  1. Ilmoita luokka/ryhmä mukaan kampanjaan täyttämällä alla oleva ilmoittautumislomake 17.9. mennessä.
  2. Ilmoittautuneille yläkouluille lähetetään postitse julisteita ja tehtävänanto. Laittakaa julisteet luokan seinälle. Tehtävänä on vastata viiteen kysymykseen. Annamme teille täyden vapauden toteuttaa vastaukset parhaiten katsomallanne tavalla (esimerkiksi esitelmä, kuvat, video, blogi tai nettisivu). Ottakaa kuvia, olkaa luovia ja käyttää mielikuvitusta! Voitte työskennellä ryhmässä, yksittäin tai pareittain, mutta pääpalkinnon tavoitteluun osallistutaan luokkana.
    Huom! Kilpailutyön toteutus onnistuu hyvin myös etä, mikäli oppilailla on mahdollisuus etäryhmätyöskentelyyn.  
  3. Kun tehtävät on tehty, opettaja käy tehtävät läpi luokan kanssa ennen niiden palauttamista. Palauttakaa tehtävät sähköpostilla 30.11. mennessä osoitteeseen: jateneuvonta@etappi.com

Huomioithan, että vastausmateriaalia käytetään Etapin viestinnässä. Kaikki kilpailuun osallistuneet oppilaat ja opettajat saavat yllätyspalkinnon!

Lisätietoja Etapin ympäristökouluttajalta:

Terhi Romakkaniemi
etunimi.sukunimi[at]etappi.com
040 484 4733

Lataa tehtävämoniste -pdf