Etapin biokaasulaitoksella otettiin joulukuussa käyttöön uusi esikäsittelylaitteisto, millä kehitetään ja tehostetaan biokaasulaitoksen toimintaa. Uuden tekniikan ansiosta biojätteen käsittelyssä saadaan nyt muovit eroteltua biojätteestä entistä tehokkaammin. Uudistus tuo myös kustannustehokkuutta.

”Laitteisto on toiminut odotetulla tavalla. Biojätteen ja muovin erottelukyky on huomattavasti parempi uudella laitteistolla”, toteaa laitospäällikkö Panu Kanamäki.

Muovia tulee biojätteen mukana biojäteastioiden suojana käytettävistä sisäsäkeistä, ja esimerkiksi kaupoista biojäte tulee kuluttajapakkausineen. Kotitalouksia ohjeistetaan pakkaamaan biojätteet esimerkiksi sanomalehtikääreeseen eikä muovipusseihin, jotta biojäte olisi mahdollisimman puhdasta.

Biokaasulaitoksen käsittelyprosessiin ohjatussa biojätteessä ei hänen mukaansa juurikaan ole enää muovia uuden käsittelyn ansiosta. Tammikuussa 2019 vanhalla laitteistolla rejektiprosentti oli 28 ja 2020 tammikuussa uudella laitteistolla rejektiä oli enää viisi prosenttia.

”Westenergylle energiana hyödynnettäväksi vietävän rejektijätteen joukossa ei ole enää biojätettä”, Kanamäki kertoo. Tämä puolestaan parantaa jätteen laatua ja sen lämpöarvoa.

Biojätteen vastaanottokapasiteetti nousee

Uuden laitteiston hankkiminen tuli ajankohtaiseksi, kun teknisessä kartoituksessa selvisi, että nykylaitteiston korjaus ei ole järkevää johtuen laitteistojen kehityskaaresta. Kanamäki toteaa, että vanha laitteisto oli jo yli kymmenen vuotta vanha ja tekniikka on tuossa ajassa kehittynyt huimasti.
”Tavoitteena oli hankkia kustannustehokkaampi laitteisto, jolla saadaan erilliskerätyn biojätteen erotteluaste korkeammaksi, ja jonka myötä voidaan myös nostaa biojätteen vastaanottokapasiteettia”, Kanamäki kiteyttää.
Esikäsittelylaitteiston hankinta tehtiin julkisella kilpailutuksella ja laitteiston toimittajaksi valittiin italialainen DODA ALDO & C. snc.