Jätehuolto on tärkeä osa jokaisen arkea ja myös osa kiertotaloutta. Jätehuollon ja kierrätyksen onnistumiseksi jokaisen toiminta on tärkeää, koska jätteet tulee lajitella siellä missä ne syntyvät eli kotona, koulussa, mökillä tai työpaikalla. Ylläolevasta kuvasta selviää, mikä on jätehuollon rooli kiertotalouden kokonaisuudessa.

Jätehierarkia on kiertotalouden toimintamalli

Jätehierarkia eli etusijajärjestys tarkoittaa jätehuollon toiminnan tärkeysjärjestystä. Jätehierarkiaa on noudatettava kaikessa toiminnassa mahdollisuuksien mukaan.

Jätehierarkiapyramidi

Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen tuottajan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

Paras jäte on syntymätön jäte – jokaisen hankkimamme tuotteen elinkaari päätyy lopulta jätteeksi jossain muodossa. Vaikka jätteet käsiteltäisiin parhaalla mahdollisella tavalla, on niillä silti aina vaikutuksensa ympäristöön kuten ilmaan ja vesistöön.

Jätehierarkia on määritelty EU:n jätedirektiivissä.