Rekisterinpitäjä

Lakeuden Etappi Oy
Y-tunnus: 1087873-0
Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma (Ilmajoki)
Puhelin: (06) 421 4900 (vaihde)
Sähköposti: asiakaspalvelu@etappi.com
Tietosuojavastaava: Anna Mäntylä, anna.mantyla@etappi.com, 040 5827 983

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Lakeuden Etapissa käsitellään henkilötietoja:

 • lakisääteisten jätehuoltopalveluiden tuottamiseksi
 • markkinaehtoisten jätehuoltopalveluiden tuottamiseksi
 • tiedotusvelvollisuuden täyttämiseksi
 • raportoinnin tekemiseksi
 • asiakaspalvelun toteuttamiseksi
 • verkkosivujen toimivuuden varmistamiseksi
 • käytön raportoimiseksi (evästeet)

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • sopimukseen Lakeuden jätelautakunnan kanssa lakisääteisten jätehuoltopalveluiden tuottamisesta
 • jätelakiin
 • kirjanpitolakiin tai
 • sopimukseen Lakeuden Etapin ja asiakkaan välillä

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Käsiteltäviä henkilötietoja Lakeuden Etapissa ovat:

 • asiakastiedot
 • tuotannon yhteyshenkilöiden yhteystiedot
 • sidosryhmien edustajien yhteystiedot
 • henkilöstön tiedot
 • työnhakijoiden tiedot

Henkilötietojen luovutusten vastaanottajat

Tietoja rekistereistä ei luovuteta sivullisille. Ainoastaan viranomaisilla on tiedonsaantioikeus Suomen lain puitteissa.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja rekistereistä ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen poistaminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin

 • se on tarpeen käsittelyn tarkoituksenmukaisen tehtävän toteuttamiseksi
 • lainsäädäntö edellyttää tietoja säilyttämään

Vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja ei säilytetä, ja yhtiö pyrkii siihen että säilytettävät henkilötiedot ovat ajantasaisia.

Henkilötietojen suojaaminen

Lakeuden Etapissa käytettävät henkilötiedot suojataan tietosuoja-asetusten ja tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme henkilötietojen fyysisestä ja teknisestä turvasta ja varmistamme, että tietojen käsittelijät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen käsittelyn toteuttamiseksi.

 • Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on solmittu vaitiolositoumukset
 • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle on kartoitettu ja tarvittavat suojatoimet toteutettu
 • Henkilötietojen ulkoisten käsittelijöiden kanssa on sopimuksin sovittu henkilötietojen käsittelystä

Tietosuojaselosteet