Rekisterinpitäjä

Lakeuden Etappi Oy
Y-tunnus: 1087873-0
Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma (Ilmajoki)
Puhelin: (06) 421 4900 (vaihde)
Sähköposti: asiakaspalvelu@etappi.com
Tietosuojavastaava: Anne Partanen, tietosuoja@etappi.com, 0400 273 416

Lakisääteisen jätehuollon osalta rekisterinpitäjänä toimii myös Lakeuden jätelautakunta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Lakeuden Etapin käsittelemät henkilötiedot vaihtelevat asiakkaittain riippuen asiakkaan palveluista.
Koska Lakeuden Etappi käsittelee henkilötietoja monenlaisissa tilanteissa, olemme laatineet tarkempia selosteita kuvaamaan henkilötietojen käsittelyä yksittäisissä tilanteissa. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä saat alla olevista linkeistä sen mukaan, mistä asiakasryhmästä haet tietoja:

Henkilötietojen poistaminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin

  • se on tarpeen käsittelyn tarkoituksenmukaisen tehtävän toteuttamiseksi
  • lainsäädäntö edellyttää tietoja säilyttämään.

Vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja ei säilytetä, ja yhtiö pyrkii siihen, että säilytettävät henkilötiedot ovat ajantasaisia.

Henkilötietojen suojaaminen

Lakeuden Etapissa käytettävät henkilötiedot suojataan tietosuoja-asetusten ja tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme henkilötietojen fyysisestä ja teknisestä turvasta ja varmistamme, että tietojen käsittelijät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen käsittelyn toteuttamiseksi.

  • Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on solmittu vaitiolositoumukset
  • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle on kartoitettu ja tarvittavat suojatoimet toteutettu
  • Henkilötietojen ulkoisten käsittelijöiden kanssa on sopimuksin sovittu henkilötietojen käsittelystä

Ilmoittajansuojelulaki ja whistleblowing

Lakeuden Etapilla ei ole ilmoittajansuojelulain mukaista velvoitetta perustaa ilmoituskanavaa sen toiminnassa havaittujen rikosten tai väärinkäytösten epäilyyn liittyvissä tapauksissa. Näissä asioissa ilmoittamisen tapa ja kanava riippuu siitä, mihin osaan jätehuoltoa tai sen toimintaa tehty havainto liittyy.

Jätehuollosta vastuussa oleva viranomainen on Lakeuden jätelautakunta. Jos havainto koskee kunnan järjestämisvastuulla olevaa asiaa, tulee asiassa olla yhteydessä Lakeuden jätelautakuntaan:

https://ilmajoki.fi/asuminen-ja-ymparisto/jatehuolto/

Jos havainto koskee Lakeuden Etappi Oy:n toimintaa tai jätehuollon palvelun toteuttamisen yhteydessä tapahtunutta rikosepäilyä tai väärinkäytöstä, voi ilmoituksen jättää suoraan Etapille tämän tietosuojaselosteen alussa oleviin yhteystietoihin.

Jos ilmoittaja ei halua paljastaa henkilöllisyyttään ja haluaa tehdä ilmoituksen nimettömänä, voi ilmoituksen jättää Oikeuskansleriviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan. Sieltä ilmoitus ohjautuu asianmukaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi ja ilmoittajalla on oikeus ilmoittajansuojelulain mukaiseen suojeluun. Lisätietoja ilmoituksen tekemisestä, ohjeita sekä itse sähköinen ilmoituskanava löytyy osoitteesta:

https://oikeuskansleri.fi/tietoa-ilmoittajansuojelusta

Sinun oikeutesi

Tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa, kuten yhteys- ja laskutustietojen muutoksissa sekä laskutustiedusteluissa, voit ottaa yhteyttä Lakeuden Etapin asiakaspalveluun.

Laajemmissa tietopyynnöissä voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@etappi.com tai puhelimitse 0400 273 416.

Rekisteröity voi käyttää alla mainittuja oikeuksiaan olemalla yhteydessä

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Sinulla on oikeus tutustua sinusta tallennettuihin Lakeuden Etapin hallussa oleviin henkilötietoihin. Saat niistä halutessasi myös kopion itsellesi. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi. Esimerkiksi sähköpostiviestien luovuttaminen edellyttää aina molempien viestinnän osapuolten suostumusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Poikkeus tähän voi olla tilanne, jossa aiemmin toimitettu tieto on jollain tavalla olennainen esimerkiksi sopimukseen tai toimitukseen liittyen. Tällöin emme välttämättä korvaa vanhaa tietoa, vaan lisäämme uuden tiedon tiedoksi muuttuneeseen tietoon.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Peruutat henkilötietojen käsittelyn suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta.
  • Vastustat tietojesi käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta, esimerkiksi markkinointiviestinnän osalta.

Henkilötieto, jonka käsittelylle meillä ei ole lain mukaan käsittelyoikeutta ja käsittelyn tarve lakkaa, poistamme itse ilman pyyntöäsikin.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi tilanteissa, joissa epäilet henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä, mutta asioiden selvittäminen on vielä kesken.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tilanteessa, jolloin käsittelemme tietoja yleiseen etuun vedoten (esimerkiksi tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi) tai omaan oikeutettuun etuumme perustuen (esimerkiksi suoramarkkinointi). Voimme hylätä pyynnön, jos käsittely on välttämätöntä pakollisten ja laillisten oikeuksien toteuttamiseksi.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Emme tällä hetkellä pysty toteuttamaan automaattista henkilötietojen siirtoa kolmansien osapuolten järjestelmiin.
Sinulla on kuitenkin oikeus saada antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Esimerkiksi lakisääteisen jätehuollon järjestäminen tai sopimusperusteisesti tuotetut jätehuollon palvelut eivät ole suostumukseen perustuvaa käsittelyä. Suostumuksen peruuttaminen ei aseta sinua mitenkään eriarvoiseen asemaan muiden kanssa palveluidemme käytön osalta, etkä menetä mitään oikeuksiasi muihin verrattuna.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilet henkilötietojasi käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti. Toivomme, että olet kuitenkin aina ensin yhteydessä meihin ja pyrimme selvittämään asiat jo ennen kuin niistä tulee ongelmia. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite:
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite:
PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Muutokset selosteeseen

Tietosuojaan liittyviä käytäntöjä saatetaan päivittää. Merkittävistä muutoksista tiedotetaan suoraan asiakkaille tai Etappi-aviisissa: etappiaviisi.fi

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 1.2.2024.

Tietosuojakeskus

Lakisääteisen jätehuollon asiakkaalle

Jäteaseman ja jätehuoltokeskuksen asiakkaalle

Verkkosivukäyttäjälle

Henkilötietojen käyttöpyyntö

Toimittajille (käsittelijät ja yhteisrekisterinpitäjät)