Westenergy Oy:n jätevoimala on Suomen ainoa kunnallisten jäteyhtiöiden omistama, jätteiden energiana hyödyntämiseen tarkoitettu laitos. Lakeuden Etappi on jätevoimalan suurin omistaja.

Mustasaaressa sijaitsevassa jätevoimalassa poltetaan vuosittain 180 000-200 000 tonnia jätettä. Tästä saatava energia menee kaukolämmöksi ja sähköntuotantoon. Jätettä polttamalla tuotetaan kaukolämpöä vuosittain 20 000 ja sähköä 5 000 kotitalouden tarpeisiin.

Jätevoimalassa käsitellään 60 kunnan asukkaan jätteet

Jätevoimalan toimialueella on 500 000 asukasta.

  • jätteenpolttokapasiteetti on 23 000 kg/h
  • polttoaineteho on noin 67 MW
  • sähköntuotantokapasiteetti on noin 15 MW
  • kaukolämmöntuotantokapasiteetti on noin 50-60 MW

Lakeuden Etappi on Westenergyn suurin omistaja

Westenergy Oy:n jätevoimala on Suomen ensimmäinen kunnallisten jäteyhtiöiden omistama, jätteiden energiana hyödyntämiseen tarkoitettu laitos.

Westenergyn omistajia ovat: