Piirroskuva rikkoutuneesta ja surullisesta jäteastiasta.Jäteastian kunnossapito

Etappi toimittaa uudelle asiakkaalle jäteastian kun jätehuoltosopimus on tehty. Jos astia rikkoutuu tai se pitää vaihtaa eri kokoiseen, Etappi vaihtaa astian.

  • Jäteastia on pidettävä asianmukaisessa kunnossa.
  • Jäteautolla on oltava esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän jäteastiasta.

Hyvä tietää jätekatoksesta

  • Jätekatokseen on oltava sisäänkäynti ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jätetilat on mitoitettava riittävän väljiksi astioiden siirtämistä varten.
  • Ovissa on oltava laitteet, joilla ne saadaan pysymään auki. Jos jätekatos lukitaan tai jäteastia on lukon takana, on lukituksessa käytettävä kaksoispesällistä lukkoa niin, että toiseen pesään sopii Lakeuden Etappi Oy:n yleisavain.
  • Jätekatoksen sijoittamisessa on otettava huomioon rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisen antamat ohjeet ja määräykset.
  • Lataa Rakenna toimiva jätekatos -opas (pdf)

Huolehdi myös näistäJätteenkuljettaja palauttaa tyhjennettyä jäteastiaa autolta takaisin taloyhtiön jätehuoltoon.

  • Jäteautolla tulee olla talvikeleilläkin pääsy jäteastialle, joten kiinteistöllä tulee huolehtia aurauksesta sekä hiekoituksesta. Myös lietesäiliöille tulee olla esteetön pääsy ympäri vuoden. Merkitse säiliön kannen sijainti esimerkiksi aurauskepillä.
  • Kesäaikana tulee huolehtia, että pensaat ja puut eivät vahingoita jäteautoa (esimerkiksi sivupeilien irtoaminen) tai estä jäteastian näkymistä.
  • Kotieläinten tulee olla kytkettyinä, etteivät ne haittaa tyhjennystä.
  • Kelirikko: kelirikosta tulee ilmoittaa Lakeuden Etappiin ja mahdollisesti keskeyttää tyhjennys kelirikon ajaksi tai siirtää jäteastia kelirikon ajaksi kantavan tien varteen.

Jätekuljetukset painorajoitteisella tiellä

Mikäli kiinteistönne jäteastia tai asumislietesäiliö sijaitsee yksityisellä painorajoitteisella tiellä ja haluatte, että se käydään tyhjentämässä paikan päällä, tulee painorajoituskyltin viereen sijoittaa erillinen lisämerkki kuten ”huoltoajo sallittu” tai ”ei koske jätekuljetusta”.
Yksityisteillä painorajoitukset koskevat myös jäte- ja lieteautoja, toisin kuin yleisillä teillä, joilla ne eivät koske tärkeiksi katsottuja kuljetuksia kuten jätekuljetuksia.

Jos tien kunto on hyvin huono esimerkiksi kelirikon takia, voi kuljettaja oman harkintansa mukaan jättää tieosuuden ajamatta, sillä jäteauto voi kuorman kanssa painaa yli 25 tonnia. Tällaisissa tapauksissa asiakkaaseen ollaan yhteydessä asiakaspalvelusta ja pyydetään siirtämään jäteastia kantavan tien varteen määräajaksi.

Lue lisää jätelautakunnan jätehuoltomääräyksistä