Perustietoa jätehuollosta

Miten järjestän oman kodin jätehuollon?

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla poltettavan jätteen jäteastia tai kimppa-astia naapurin kanssa. Astia tyhjennetään taajama-alueella vähintään kahden ja haja-asutusalueella vähintään neljän viikon välein. Voit tehdä jätehuoltosopimuksen verkossa OmaEtappi-palvelussa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jäteastia, ekopiste ja jäteasema – mitä mihinkin?

Kodin jäteastia on tarkoitettu poltettavalle jätteelle, josta on lajiteltu erikseen kierrätettävät ja vaaralliset jätteet. Poltettava jäte -nimike juontaa siitä, että jäteastian sisältö hyödynnetään  energiana polttamalla jätevoimalassa. Omakotitalossa asuvat voivat laittaa myös biojätteen poltettavaan jätteeseen, koska erilliskeräysvelvoite ei koske pienkiinteistöjä. Suosittelemme omakotitalouksille ja pienille taloyhtiöille biojätekimppaa tai kompostointia lämpöeristetyssä kompostorissa.

Ekopisteille viedään paperia sekä lasi- ja metallipakkauksia. Lisäksi Rinki-ekopisteille voi viedä kartonkipakkauksia ja joillekin muovipakkauksia.

Taloyhtiössä asuvilla saattaa taas jätekatoksesta löytyä lajitteluastiat kaikille lajiteltaville jätteille.

Jäteasemille viedään isommat jätteet ja isommat erät jätteitä, jotka eivät mahdu tai kuulu jäteastiaan tai ekopisteelle. Esimerkiksi vaaralliset jätteet, remonttijätteet ja kodinkoneet.

Katso keräyspisteidemme sijainnit.

Milloin jäteasema on auki?

Katso ajantasaiset aukioloajat täältä.

Mikä jäte maksaa jäteasemalla?

Suurimman osan jätteistä voi viedä jäteasemalle ilman erillistä kertamaksua. Kierrätettävien ja vaarallisten jätteiden vastaanotto katetaan ekomaksulla. Osa jätteistä on maksullista, lue tästä miksi.
Maksulliset jätteet jäteasemalla ovat:

Hinnastosta voi tarkistaa voimassa olevat hinnat. Jätehaku kertoo myös onko jäte maksullinen vai ei.

Mikä on kunnan kilpailuttama kuljetusjärjestelmä?

Etapin alueella jätteenkuljetus tapahtuu kunnan kilpailuttamana ja järjestämänä.
Tämä tarkoittaa sitä, että Etappi kilpailuttaa säännöllisesti kuljetusurakoitsijat alueittain. Tällöin reitit pystytään suunnittelemaan ja toteuttamaan ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti, jolloin saman tien varrella ei käy saman viikon tai jopa päivän aikana useampi raskas ajoneuvo.
Samalla pystytään takaamaan asiakkaille tasataksa eli tyhjennyshinnat ovat samat kaikille asiakkaille, eikä eroja ole siinä, asuuko keskustassa vai haja-asutusalueella. Etapin alueella tyhjennyshintaan sisältyy jäteastia, jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu.

Miksi minulle ei kerrota tarkkaa jäteastian tyhjennyspäivää pyhien aiheuttamien poikkeuksien aikana?

Pyhien sattuessa arkipäivälle, aloitetaan tyhjennykset monesti edeltävänä lauantaina. Tyhjennysrytmiin vaikuttavat keliolosuhteet, kuljettaja, jätemäärät, mahdolliset lisäjätteet, kaluston toiminta, jne. Tyhjennyksiä tehdään työvuorossa jopa satoja, joten tilanne saattaa kertaantua. Tämän vuoksi tyhjennysajankohtaa ei voida määrittää tarkasti. Asiasta tiedotetaan nettisivujen uutisissa ja sosiaalisen median kanavilla.

Samasta syystä normaalina aikanakin pystytään kertomaan vain tyhjennysviikko, vaikka tyhjennys osuukin silloin yleensä samalle päivälle.

Lajittelu

Miksi jätteiden lajittelu on tärkeää?

Jätehuolto perustuu syntypaikkalajitteluun eli siihen, että jätteet lajitellaan siellä missä ne syntyvätkin: kotona, töissä, mökillä tai koulussa.
Kukaan muu ei lajittele toisen jätteitä, vaan se on tehtävä itse kuten vaikka oman kodin siivous.
Kodin roskapussit menevät sellaisenaan jätevoimalaan energiana hyödynnettäviksi.
Palamattomat materiaalit roskapussin joukossa, kuten metalli ja lasi, aiheuttavat jätevoimalassa haittaa.
Lajittelemalla jätteet ja viemällä ne keräykseen säästetään neitseellisiä luonnonvaroja, kun jätteet saadaan raaka-aineeksi uudelleentuotantoon.
Tällä tavalla myös hillitään ilmastonmuutosta ja vähennetään omalta osaltaan hiilijalanjälkeä.

Kannattaako lajittelu vai meneekö kaikki samaan paikkaan?

Kannattaa ja ei mene! Kaikille erilliskerättäville jätteille on omat tyhjennysreittinsä. Samannäköinen jäteauto voi hakea eri päivänä poltettavaa jätettä jätevoimalaan ja toisena päivänä hyötyjätettä kuten biojätettä, mikä menee biokaasulaitokseen hyödynnettäväksi.
Toinen ”näköharha” voi olla lokeroauto. Sama auto ottaa kyytiin useita jätelajeja, koska autossa on omat lokerot eri jätteille. Esimerkiksi Etapilla lokeroautoa käytetään lasi- ja metallipakkausten keräykseen. Lokeroautossa on kaksi eri kuormatilaa, johon jätteet kipataan. Metalli kipataan kyytiin takaosan kuormatilaan ja lasipakkaukset taas etuosan kuormatilaan. Jätteet eivät siis sekoitu keskenään autossa eivätkä päädy samaan paikkaan. Kummallekin on oma kierrätysreittinsä.

Mistä tiedän, mihin jäte lajitellaan?

Jätehaku kertoo, mihin voit lajitella ja minne voit toimittaa erityyppisiä jätteitä. Haun tekemällä saat myös jätteiden vastaanottopisteiden yhteystiedot ja aukioloajat.

Lajitteluohjeet löytyvät kootusti myös nettisivuiltamme.

Miten lajitellaan jäte, jossa on monta eri materiaalia?

Hyvä nyrkkisääntö on, että jäte lajitellaan sen mukaan, mitä materiaalia siinä on eniten. Jos puolet jätteen painosta on metallia, voi sen lajitella metallinkeräykseen. Myös kaikki tekstiilit voi laittaa kodin jäteastiaan, vaikka niissä olisi vetoketju tai muita metallisia somisteita. Apuna voi myös käyttää nettisivuillamme olevaa jätehakua, josta voi tarkistaa mihin mikäkin jäte kuuluu.

Muovia vai metallia?
Vinkki: Tee rutistustesti

Sen onko jäte muovia vai metallia, voi testata rutistustestillä. Rutista jäte ensin kasaan. Päästä irti ja katso jääkö se ruttuun vai suoristuuko. Jos se alkaa pikkuhiljaa suoristumaan, on siinä enimmäkseen muovia ja se tulee lajitella kodin jäteastiaan tai muovipakkausten keräykseen. Jos se taas jää ruttuun on se silloin metallia ja lajitellaan metallinkeräykseen. Muovia ovat siis esimerkiksi kahvipaketit, sipsipussit ja lääkkeiden läpipainopakkaukset. Metallia taas ovat jogurttipurkkien kannet ja jotkin eläinten ruokapurkit.

Ottaako Etappi vastaan käytöstä poistetun öljysäiliön?

Öljysäiliö otetaan vastaan Etapin jätehuoltokeskuksessa Ilmajoella, mikäli se on asianmukaisesti puhdistettu. Öljysäiliötä jätehuoltokeskukseen tuotaessa, tulee jätteen tuojalla olla mukana dokumentti säiliön pesusta. Dokumentiksi kelpaa puhdistavan yrityksen kirjoittama todistus tai kopio laskusta, josta käy ilmi, mitä on tehty. Todistus on oltava kohdennettavissa kiinteistöön, josta säiliö on tulossa. Käsittelyhinta perustuu siihen, mitä materiaalia säiliö on. Mikäli painosta puolet on metallia, käsitellään säiliö metallina. Jos taas säiliö on useampaa materiaalia kuten muovia ja metallia, otetaan se vastaan lajiteltavan jätteen hinnalla.
Olethan yhteydessä Etappiin ennen säiliön toimittamista jätehuoltokeskukseen.

Jätteiden jatkokäsittely

Mitä jätteille tapahtuu, kun ne on lajiteltu omiin astioihinsa?

Lue täältä.

Jätteen omatoiminen käsittely – mitä voi tehdä itse ja mitä ei?

Jätteen omatoiminen käsittely esimerkiksi polttamalla tai hautaamalla maahan on lainsäädännön ja jätehuoltomääräysten mukaan kiellettyä. Jätteiden polttaminen esimerkiksi lämmityskattiloissa, takassa tai avotulella aiheuttaa niin ympäristölle kuin ihmisen terveydellekin haitallisia pienhiukkaspäästöjä. Lisäksi se tuhoaa tulipesän hormia. Ainoastaan puhdasta paperia ja kartonkia saa käyttää sytykkeenä, mutta ei polttaa isoja määriä. Esimerkiksi kartonkipakkauksissa on usein myös muovipinnoite, joten niitäkään ei tule polttaa kotona.
Jätevoimalassa polttaminen on turvallista, koska jätteet poltetaan yli 1000 asteen lämpötilassa, joilloin palaminen on puhtaampaa. Lisäksi siellä on tehokas savukaasujen puhdistusjärjestelmä, joten ilmaan ei pääse haitallisia aineita.

Kotona biojätteiden tai puutarhajätteen kompostointi on sallittua ja suositeltavaakin. Tällöin biojätettä voi kierrättää mullaksi omassa kotipihassa.

Kuka valvoo, että jätelakia noudatetaan?

Kuntien ympäristöviranomaisten tehtävä on valvoa lain noudattamista.

Jätehuolto on perustettu alunalkaen turvaamaan ihmisten terveyttä, sillä hallitsemattomat jätekasat olivat epähygieenisiä, lisäsivät tuhoeläimiä ja sitä kautta tauteja. Nykyisin jätehuolto on tärkeässä roolissa myös ympäristönsuojelun toteutumiseksi. Suurin osa jätteistä kierrätetään tai hyödynnetään energiaksi omissa käsittelylaitoksissaan, jotka toimivat turvallisesti ja laillisesti ympäristöluvan ehdoilla. Loppusijoitukseen menee enää vain alle prosentti jätettä.

Viedäänkö Lakeuden Etapista jätteitä ulkomaille?

Etappi toimittaa kaikki jätteet, joita se ei itse käsittele, luotettaville ja tunnetuille  suomalaisille yhteistyökumppaneille. Kotitalouksien poltettava jäte eli roskapussit toimitetaan energiana hyödynnettäväksi jätevoimalaan Mustasaareen. Kierrätettävät pakkausjätteet menevät tuottajayhteisöille Suomessa.

Jäteastian tyhjennyksestä

Miten muutan jätehuoltopalveluitani?

Jos haluat tihentää tyhjennysväliä, tilata ylimääräisen tyhjennyksen tai vaikka muuttaa vaihtuneen sukunimen, voi sen tehdä näppärästi OmaEtappi-palvelussa. Voit myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Milloin jäteastia tyhjennetään seuraavan kerran?

Sen voit tarkistaa helposti kirjautumalla OmaEtappi-verkkopalveluun. Huomioithan, että seuraava ilmoitettu tyhjennyspäivä voi muuttua kahden arkipäivän säteellä aikaisemmaksi tai myöhemmäksi esimerkiksi arkipyhistä johtuen.

Miksi jätehuolto pitää järjestää erikseen kesämökille?

Jätehuolto on kiinteistökohtaista, koska jätettä syntyy aina siellä missä asutaan. Tästä syystä jätehuolloksi ei riitä se, että vie jätteet mukanaan vakituisesti asutulle kiinteistölle. Poikkeuksena on, jos kotikiinteistö ja vapaa-ajan asunto sijaitsevat korkeintaan 10 kilometrin etäisyydellä. Tällöin jätekimppa kodin ja mökin välillä on mahdollinen.

Lue lisää vapaa-ajan kiinteistön jätehuollon järjestämisestä.

Miten toimia, jos haluan poiketa jätehuoltomääräyksistä?

Etappi voi myöntää vähintään kahden viikon ja enintään vuoden mittaisen keskeytyksen jäteastian tyhjennykseen tietyin perustein. Muissa tapauksissa hae poikkeamaa jätehuollosta Lakeuden jätelautakunnalta. 

Mihin ottaa yhteyttä mistäkin asiasta?

Jätehuollossa on monia toimioita. Jäteyhtiö (Lakeuden Etappi), jätehuoltoviranomainen (Lakeuden jätelautakunta) ja ympäristönsuojeluviranomainen (kuntien ympäristönsuojelusihteerit). Katso täältä, mikä on kunkin toimijan tehtävä.

Maksut

Miten jätehuolto kustannetaan?

Suomessa jätehuolto kustannetaan kokonaisuudessaan jätteen tuottajilta kerättävillä maksuilla, eikä esimerkiksi verovaroilla. Jokainen vastaa ja maksaa omista jätteistään. Monet kunnalliset jäteyhtiöt toimivat  omakustannusperiaatteella. Niin myös Lakeuden Etappi, joka ei jaa osinkoja omistajilleen vaan käyttää jätemaksutulot jätehuoltoon ja sen kehittämiseen.

Etapin toimialueella on käytössä tasataksa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki  maksavat jätehuollosta saman verran asuinpaikasta riippumatta. Monilla alueilla Suomessa näin ei ole, vaan haja-asutusalueella jätehuolto maksaa enemmän kuin keskustoissa.

Etapin alueella tyhjennyshintaan sisältyy jäteastia, jätteen kuljetus- ja käsittelymaksu. Asiakkaalle tulee jätehuollosta vain yksi lasku.

Jätemaksutaksasta ja hinnoista päättää kuntien yhteinen Lakeuden  jätelautakunta.

Jäteastian tyhjennysmaksun suuruuteen vaikuttaa jäteastian koko ja  tyhjennystiheys.

Mikä on ekomaksu?

Etapin toimialueella jokaisesta asuinkiinteistöstä maksetaan myös jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu, jolla katetaan kotitalouksille esimerkiksi kierrätettävien jätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilystä ja kuljettamisesta koituvat kulut ja jäteasemien ylläpito.

Mitä tarkoittaa tuottajavastuu?

Tuottajavastuun piirissä olevista tuotteista kuluttaja maksaa kierrätysmaksun jo tuotteen hinnassa ostaessaan sen. Tästä johtuen tiensä päähän tulleen tuotteen voi jättää maksutta sille tarkoitettuun vastaanottopisteeseen. Tuottajavastuu tarkoittaa tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuun piiriin kuuluvia jätteitä ovat pakkaukset, paristot ja akut, paperi, kodinkoneet, renkaat ja autot.