1997

Lakeuden Jätekeskus Oy perustettiin 2.4.1997. Perustajina oli 14 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Ylihärmä, Töysä, Ylistaro ja Ähtäri.

1999 – 2000

 • Operatiivinen toiminta käynnistyi. Kunnissa liityttiin järjestettyyn jätteenkuljetukseen vaiheittain.
 • Jätehuoltokeskuksen sijoituspaikaksi valittiin Ilmajoki ja rakennustyöt käynnistyivät.

2004

 • Jätehuoltokeskus valmistui Ilmajoen Pojanluomalle. Hallinto ja jätteenkäsittelytoiminta siirrettiin Ilmajoelle 1.9.
 • Aputoiminimi Lakeuden Etappi Oy rekisteröitiin yhtiön uudeksi nimeksi.

2005 – 2006

 • Biokaasulaitoksen rakentaminen kilpailutettiin ja urakkasopimus allekirjoitettiin YIT Environment Oy:n kanssa vuonna 2005. Rakentaminen alkoi kevättalvella 2006.

2007 – 2008

 • Biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi.
 • Lakeuden jätelautakunta perustettiin.
 • Lakeuden Etapista jätevoimalahanketta suunnittelevan Westenergy Oy:n osakas 10.4.2008.

2009

 • Yhtiö vastaanotti biokaasulaitoksen sen rakentajalta kesäkuussa.
 • Etapin yhtiökokous päätti 135 miljoonan euron voimalaitosinvestoinnista. Jätevoimalan rakentaminen käynnistyi marraskuun 12. päivänä.
 • Etapin yhtiökokous hyväksyi Kihniön kunnan osakkaaksi.
 • Yhtiö sai toiminnastaan sertifikaatin. Ympäristö- ja laatujärjestelmät sertifioitiin 13.5.2009.

2010

 • Kihniön kunta siirtyi Etapin jätehuoltojärjestelmään. Etapin 14. jäteasema valmistui Kihniölle.
 • Jätevoimalan peruskivi muurattiin syksyllä.
 • Jätteen laatu tutkittiin: 87 prosenttia on jätevoimalassa poltettavaksi soveltuvaa.

2011

 • Poltettavan jätteen välivarastointi käynnistyi jätehuoltokeskuksessa.
 • Kaatopaikkajäte -nimike muutettiin poltettavaksi jätteeksi.
 • Lietekaivojen kunnan järjestämä kuljetus käynnistyi Alavudella ja Töysässä.

2012

 • Jätehuoltokeskukseen rakennettiin siirtokuormaushalli poltettavan jätteen vastaanottoa varten.
 • Ensimmäinen jätekuorma jätevoimalaan lähti 9.7. Jätevoimalan toiminta käynnistyi 6.8.
 • Jätteenpolton pohjatuhkan vastaanotto Etapissa käynnistyi.
 • Etapin järjestämä jätehuolto Kauhavalla päättyi.

2013

 • Tenho Hakola jäi eläkkeelle. Toimitusjohtaja Pekka Kontio aloitti kesäkuussa.
 • Käsiteltiin 30 000 tonnin erä jätevoimalan pohjatuhkaa yhteistyössä Suomen Erityisjäte Oy:n ja Inascho Oy:n kanssa.
 • Jätetutkimuksen mukaan oikein lajitellun poltettavan jätteen osuus kotitalouksien jäteastioissa oli 94 prosenttia.
 • Asumislietteen kunnan järjestämä kuljetus laajeni Kuortaneelle ja Ähtäriin.

2014

 • Asumislietteen kunnan järjestämä kuljetus laajeni Lapualle.
 • Töysän jäteasema lakkautettiin vuoden 2013 lopulla.

2015

 • Yhtiön 20-vuotishistoriikkia ryhdyttiin kokoamaan. Kirjoittajaksi valittiin toimittaja Anssi Orrenmaa.
 • Ympäristöluvan lupakäsittely siirtyi valitusprosessissa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen maaliskuussa.
 • Kiertokauppa.fi-sivut julkaistiin.
 • Biojätteen erilliskeräystä laajennettiin vähintään viiden huoneiston taloyhtiöihin lokakuussa.

2016

 • Yhtiö sai lopullisen päätöksen ympäristölupaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
 • Laajennettiin lasi- ja metallipakkausten keräystä vähintään 10 huoneiston taloyhtiöihin alkaen 1.6.2016.
 • Etappi perusti toukokuussa Paperinkeräys Oy:n kanssa uuden yhteisyrityksen. Encore Pohjanmaa tarjoaa palveluja yrityksille.

2017

 • Yhtiö vietti 20-vuotisen toimintansa pääjuhlaa 27.4. Seinäjoen kaupunginteatterilla.
 • ”Tunkiosta tuotteeksi” – jätehuollon historiikki julkistettiin.
 • Botnia Energia Oy:stä tuli Lakeuden Etappi Oy:n tytäryhtiö 75%:n omistusosuudella, ja yhtiö teki historiansa ensimmäisen konsernitilinpäätöksen.
 • OmaEtappi.com -verkkopalvelu käynnistettiin syksyllä.

2018

 • Asumislietteiden käsittelysopimus Kihniön kunnan jätevedenpuhdistamon kanssa astui voimaan lokakuussa.
 • Uudelleensertifiointi laatu- ja ympäristöjärjestelmille tehtiin toukokuussa. Uuden työterveys- ja turvallisuusstandardin mukainen TTT-järjestelmän sertifiointiauditoiti tehtiin heinäkuussa.

2019

 • Biokaasulaitoksen esikäsittelylaitteisto uusittiin joulukuussa. Uudistuksella pystytään erottelemaan entistä paremmin mm. muovit.
 • Elinkaariselvitys muovipakkausten keräyksen ja kierrätyksen ilmastovaikutuksista valmistui keväällä.
 • Elinkaariselvityksen perusteella yhtiö esitti Lakeuden jätelautakunnalle muovipakkausten erilliskeräyksen järjestämistä vain isoimmissa omistajakunnissa ja vähintään 20 huoneiston taloyhtiöissä.
 • Lakeuden jätelautakunta päätti marraskuussa muovipakkausten erilliskeräyksen käynnistämisestä ja maksuttoman keräyksen käynnistämisestä jäteasemilla vuoden 2020 alussa.

2020

 • Muovipakkausten erilliskeräys käynnistyi isoimmilla vähintään 20 huoneiston kiinteistöillä.
 • Kartonginkeräystä laajennettiin koskemaan vähintään 10 huoneiston taloyhtiöitä.
 • Loimi-Hämeen jätehuolto liittyi Westenergyn osakkaaksi.
 • Yhtiön uudet saavutettavat WordPress -pohjaiset verkkosivut julkaistiin maaliskuussa.
 • Maaliskuussa alkoi koronapandemia ja yhtiössä otettiin rajoitukset ja etätyösuositus käyttöön toiminnassa.

2021

 • Seinäjoella avattiin kesäkuussa Seinäjoki-Nurmon jäteaseman tilalle RE-piste, missä on normaalien jäteasematoimintojen lisäksi itsepalvelumahdollisuus RE-appia käyttämällä. Vuoden loppuun mennessä jo noin 80 prosenttia asioinneista tapahtui itsepalveluna.
 • Kaksi vuotta kestänyt koronapandemia ei ole vaikuttanut juurikaan yhtiön palveluihin, vaan jätehuolto on toiminut normaalisti rajoitteita noudattamalla.
 • Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen sulkeminen käynnistyi, valmistuu vuonna 2022.
 • Etelä-Pohjanmaan kauppakamari valitsi Lakeuden Etapin Vuoden digitaaliseksi yritykseksi.

2022

 • Uuden jätelain mukaiset kehittämistoimet
  etenivät. Valittiin toteutettava malli jätehuoltojärjestelmän uudistamiseksi ja ryhdyttiin valmistelemaan sitä.
 • Asukkaille uusi palvelumalli esiteltiin kevään Etappi-aviisissa.
 • Yhtiö luopui omistuksestaan Encore Aluepalvelut Oy:ssä. Kauppa oli osa suurempaa kauppaa, jossa pääomistaja Encore Ympäristöpalvelut myytiin Stena Recykling Oy:lle
 • Loppusijoitusalueen sulkeminen saatiin päätökseen.

2023

 • Spot-palvelut käynnistyivät pakkausjätteiden nelilokerokeräyksenä vähintään kolmen huoneiston taloyhtiöissä.
 • Spot Plus-palvelun eli kaksilokerokeräyksen käynnistymiseen valmistauduttiin astiahankinnoilla ja asukasviestinnällä.
 • Botnia Energia Oy:stä tuli Lakeuden Etappi Oy:n tytäryhtiö 100 % omistusosuudella, kun Etappi osti Vestia Oy:ltä sen 25 %:n omistusosuuden
 • Westenergy Oy:n omistusjärjestelyn myötä Lakeuden Etappi Oy:n omistusosuus laski 24,75 %:iin
 • Päätös Lapuan ja Kurikan RE-pisteiden rakentamisesta. Lapualla työt käynnistyivät?