Asetelma erilaisia jätteita: pulloja, lasia, kartonkia, metallia ja paperia.

Poltettava jäte

Poltettava jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa tuottamalla siitä sähköä ja lämpöä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että sekaan ei laiteta vaarallisia jätteitä tai palamatonta materiaalia, kuten lasia ja metallia.

Katso poltettavan jätteen lajitteluohjeet.

Biojäte

Biojäte hyödynnetään Lakeuden Etapin omassa biokaasulaitoksessa. Biojätteestä ja puhdistamolietteestä tuotetaan biokaasua ja maanparannusraetta kierrätyslannoitteeksi.

Katso biojätteen lajitteluohjeet.

Paperi

Paperi puhdistetaan, lajitellaan ja siistataan eli puhdistetaan musteista, jonka jälkeen se kierrätetään muun muassa paperitehtaalla uusiksi tuotteiksi, esimerkiksi uudeksi paperiksi.

Katso paperin lajitteluohjeet.

Kartonkipakkaukset

Kartonkipakkaukset päätyvät ekopisteiltä, taloyhtiöiden keräyksestä ja jäteasemilta kierrätykseen. Kartonkia käytetään esimerkiksi talous- ja wc-paperirullien hylsyjen tuotantoon.

Katso kartongin lajitteluohjeet.

Lasipakkaukset

Lasipakkaukset päätyvät ekopisteiltä, taloyhtiöiden keräyksestä ja jäteasemilta kierrätykseen. Lasipakkauksista saadaan sulattamalla valmistettua uusia lasituotteita.

Katso lasipakkausten lajitteluohjeet.

Lasijäte

Lasijäte eli muut kuin lasipakkaukset murskataan ja käytetään maanrakennukseen. Läsijätettä ovat esimerkiksi lasiastiat ja peilit.

Katso lasin lajitteluohjeet.

Metalli

Ekopisteiltä, taloyhtiöiden keräyksestä ja jäteasemilta metallipakkaukset päätyvät kierrätykseen. Metalli kiertää raaka-aineeksi teollisuuteen ja uudelleen tuotantoon. Hyödyntämällä kierrätysraaka-aineita teollisuus voi vähentää malmien louhintaa ja rikastusta.

Katso metallin lajitteluohjeet.

Muovipakkaukset

Kierrätykseen kerätyt muovipakkaukset ekopisteeltä, taloyhtiön keräyksestä ja jäteasemalta päätyvät Fortumin muovijalostamolle, jossa osasta tuotetaan muovigranulaattia teollisuuden uusiokäytöön ja osa päätyy Fortumin jätevoimalaan energiana hyödynnettäväksi.

Katso muovipakkausten lajitteluohjeet.

Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet päätyvät Riihimäelle Fortumin (ent. Ekokem) Recycling and Waste Solutions -yksikköön, jossa ne hyödynnetään tai muuten käsitellään turvallisesti.

Katso vaarallisten jätteiden lajitteluohjeet.