Asetelma erilaisia jätteita: pulloja, lasia, kartonkia, metallia ja paperia.

Poltettava jäte

Poltettava jäte hyödynnetään energiana jätevoimalassa tuottamalla siitä sähköä ja lämpöä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että sekaan ei laiteta vaarallisia jätteitä tai palamatonta materiaalia, kuten lasia ja metallia.

Katso poltettavan jätteen lajitteluohjeet.

Biojäte

Biojäte hyödynnetään Lakeuden Etapin omassa biokaasulaitoksessa. Biojätteestä ja puhdistamolietteestä tuotetaan biokaasua ja maanparannusraetta kierrätyslannoitteeksi.

Katso biojätteen lajitteluohjeet.

Paperi

Paperi puhdistetaan, lajitellaan ja siistataan eli puhdistetaan musteista, jonka jälkeen se kierrätetään muun muassa paperitehtaalla uusiksi tuotteiksi, esimerkiksi uudeksi paperiksi.

Katso paperin lajitteluohjeet.

Kartonkipakkaukset

Kartonkipakkaukset päätyvät ekopisteiltä, taloyhtiöiden keräyksestä ja jäteasemilta kierrätykseen.

Lajiteltu kartonkipakkausjäte matkaa paalattavaksi tuottajayhteisöjen vastaanottopaikkoihin. Sieltä paalit kuljetetaan raaka-aineeksi kartonkitehtaille, jossa kartonkipakkauksista erotellaan paperikuitu sekä muovit ja metallit toisistaan.

Kierrätyskartongista tehdään muun muassa:

aaltopahvin raaka-aineita, pakkauskartonkia, erikoispapereita, laminaattipaperia, monenlaisia hylsyjä.

Katso kartongin lajitteluohjeet.

Lasipakkaukset

Lasipakkaukset päätyvät ekopisteiltä, taloyhtiöiden keräyksestä ja jäteasemilta kierrätykseen. Lasipakkauksista saadaan sulattamalla valmistettua uusia lasituotteita. Kotitalouksien kierrätyspisteisiin lajittelema lasipakkausjäte kuljetetaan lähimpänä olevaan terminaaliin, joita on eri puolilla Suomea 38 kpl.

Terminaaleista lasijäte toimitetaan tällä hetkellä kahdelle lasin käsittelylaitokselle, jotka sijaitsevat Forssassa ja Virossa.

Ulkomaan toimitukset hoidetaan meriteitse isoissa erissä.

Kierrätetyistä lasipakkauksista tehdään:

Pääasiassa uusia lasipakkauksia eli lasipulloja ja -purkkeja.

Osasta tehdään myös rakennustuotteita, kuten vaahtolasia.

Katso lasipakkausten lajitteluohjeet.

Lasijäte

Lasijäte eli muut kuin lasipakkaukset murskataan ja käytetään maanrakennukseen. Läsijätettä ovat esimerkiksi lasiastiat ja peilit.

Katso lasin lajitteluohjeet.

Metalli

Ekopisteiltä, taloyhtiöiden keräyksestä ja jäteasemilta metallipakkaukset päätyvät kierrätykseen. Metalli kiertää raaka-aineeksi teollisuuteen ja uudelleen tuotantoon. Hyödyntämällä kierrätysraaka-aineita teollisuus voi vähentää malmien louhintaa ja rikastusta.

Suomalaisten lajittelema pienmetalli kuljetetaan keräysastioista lähimpään vastaanottoterminaaliin, joita on eri puolilla Suomea.

Vastaanottoterminaaleissa metallijätteet lajitellaan ja varastoidaan. Seuraavaksi metallijäte siirtyy murskaamoon. Murskattu metallijäte toimitetaan sulattamoihin, joissa metalliromusta tehdään uutta raaka-ainetta metalliteollisuuden käyttöön.

Kierrätettyä metallia käytetään muun muassa:

uusissa metallipakkauksissa, polkupyörän rungoissa, lapioissa, autojen osissa.

Katso metallin lajitteluohjeet.

Muovipakkaukset

Kierrätykseen kerätyt muovipakkaukset ekopisteeltä, taloyhtiön keräyksestä ja jäteasemalta päätyvät Fortumin muovijalostamolle.

Osa kerätystä muovipakkausjätteestä toimitetaan terminaalien kautta Riihimäelle Fortumin Muovijalostamolle ja osa käsittelylaitokselle Tanskaan.

Käsittelylaitoksella muovipakkausjäte lajitellaan, puhdistetaan ja kierrätykseen kelpaavasta osasta valmistetaan muovigranulaatteja uusien muovituotteiden raaka-aineeksi. Kierrätykseen kelpaamaton muovi toimitetaan jätevoimaloihin.

Kierrätetystä muovista tehdään muun muassa:

erilaisia tavaroita, esimerkiksi tiski-, WC- ja vaateharjoja, kenkälusikoita, kukkaruukkuja, kastelukannuja, sumutinpulloja, huonekaluja, kuten tuolien komponentteja, erilaisia muovi- ja jätesäkkejä sekä kauppojen kierrätysmuovipusseja, rakennustuotteita, kuten kojerasioiden kansia ja terassilautaa.

Katso muovipakkausten lajitteluohjeet.

Poistotekstiilit

Etapin jäteasemilla ja RE-pisteellä on kodin käyttökelvottomien, mutta puhtaiden ja kuivien, poistotekstiilien maksuton vastaanotto. Kierrätyskelpoinen poistotekstiili toimitetaan Paimion kiertotalouslaitokseen, jossa siitä tehdään kierrätyskuitua. Kierrätyskelvottomat, kuten likaiset tekstiilit, päätyvät edelleen poltettavaan jätteeseen ja jätevoimalaan.

Katso poistotekstiilien lajitteluohjeet.

Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet päätyvät Riihimäelle Fortumin (ent. Ekokem) Recycling and Waste Solutions -yksikköön, jossa ne hyödynnetään tai muuten käsitellään turvallisesti.

Katso vaarallisten jätteiden lajitteluohjeet.