Biokaasulaitos sijaitsee Lakeuden Etapin päätoimipaikassa Ilmajoen Pojanluomalla (Laskunmäentie 15).

Laitoksessa käsiteltäviä aineksia ovat:

  • puhdistamolietteet
  • kotitalouksien ja yritysten biojätteet
  • kauppojen ja ravintoloiden ruoka- ja elintarvikejätteet

Tuotetun biokaasun käyttö

Tuotettu biokaasu hyödynnetään biokaasulaitoksen prosessissa ja energiana laitoksen omaan käyttöön.

Lakeuden Etapin oman biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi vuonna 2007. Laitos on Suomen suurimpia biokaasulaitoksia.

Ranu-maanparannusrae

RANU-maanparannusrakeen tuotannon päävaiheet:

  1. mädätetty liete kuivataan lingoilla
  2. liete kuivataan vielä termisesti
  3. kuivattu liete puristetaan pelleteiksi

Katso video, kuinka biojäte kiertää Ranuksi