Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuolto

Kunnan eli Lakeuden Etapin jätehuoltovastuulle kuuluu asumisessa syntyvän jätteen lisäksi kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuolto. Lisäksi hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisvastuu säilyy kunnalla enintään vuoden 2025 loppuun saakka.

Erilliskeräysvelvoitteet:

Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja jäteastian koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Erilliskeräysvelvoitteet ja tyhjennysvälit määritellään jätehuoltomääräyksissä.

Erilliskeräysvelvoitteet, Kiinteistökohtainen jätehuolto:   

Jätelain 32 §:n mukaisesti on kunnan (Lakeuden Etapin) vastuulla järjestää jätehuolto mm. asumisessa syntyvälle yhdyskuntajätteelle sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnoille esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluille sekä kouluille ja muille sivistyspalveluille. Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätteille tulevat jäteasetuksen mukaiset kiinteistökohtaiset lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet, jotka perustuvat jätteiden painon mukaiseen kertymiseen yhden viikon aikana.

Jäteasetuksen mukaisesti biojätteiden keräys tulee olla järjestettynä 1.7.2022 alkaen kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa kiinteistökohtaisesti, jos biojätettä kertyy 10 kg / viikossa. Jäteasetuksen mukaisesti pakkausjätteiden keräys taajamissa tulee olla järjestettynä viimeistään 1.7.2023 kunnan hallinto- ja palvelutoiminnoissa. Kiinteistökohtainen pakkausjätteiden keräysvelvoite täyttyy, jos muovi- tai kartonkipakkauksia syntyy 5 kg / viikko, lasi- tai metallipakkauksia 2 kg / viikossa.

Erilliskeräysvelvoitteet, Asumisen jätehuolto:

Jätelain 32 §:n mukaisesti on kunnan (Lakeuden Etapin) vastuulla järjestää jätehuolto mm. asumisessa syntyvälle yhdyskuntajätteelle. Asumisessa syntyväksi jätteeksi luetaan myös yksityisomistuksessa olevat asumiseksi luokiteltava toiminta mm. palveluasunnot, asuntolat ja lastenkodit.

Lakeuden Etapin toimialueella pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite laajeni koskemaan kaikkia vähintään kolmen (3) huoneiston asuinkiinteistöjä taajamissa 1.7.2023 alkaen. Pakkausjätteiden keräykseen alle 10 huoneiston kiinteistöissä otettiin käyttöön nelilokeroinen keräysastia. Yli 10 huoneiston kiinteistöissä on käytössä erillisastiat pakkausjätteille (kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksille).

Jätehuoltomääräysten mukaan biojätteiden erilliskeräys tulee olla järjestettynä 1.7.2022 alkaen, jos kiinteistöllä on asuinhuoneistoja viisi (5) tai enemmän. Biojätteen keräys tulee laajenemaan kaikille asuinkiinteistöille alueittain 1.4.2024-1.4.2026 välisenä aikana.

Jätehuollon raportointi

Etappi tarjoaa jätehuollon seurantaan OmaEtappi.com -asiakasraportointipalvelun, jonka kautta on seurattavissa jätelajeittain toteutuneet tyhjennysmäärät, kertyneet painot sekä jätehuollon kustannukset. Tunnukset asiakasraportointiin voi tilata Etapin asiakaspalvelusta. Palvelu on kaikille asiakkaillemme ilmainen.

Ota yhteyttä

Voit halutessasi tilata jätehuoltokartoituksen, johon kuuluu jätehuollon nykytilan selvitys ja sen pohjalta kehittämisehdotukset.
Tavoitat asiakaspalvelumme numerosta: 06 421 4900 tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@etappi.com
Puhelinpalvelu arkisin ma–pe klo 9 – 16.