LomakeOhjeLinkki
Jätehuoltoon liittyminenLiity jätehuoltoon täyttämällä sähköinen lomake OmaEtapissa!Avaa liittymislomake
Jäteastian kimppasopimus (verkkoversio)Sopimuksella allekirjoittaneet sopivat käyttävänsä yhteistä jäteastiaa eli kimppa-astiaa.Avaa kimppasopimuslomake
Jäteastian kimppasopimus (tulostettava versio)Avaa kimppasopimuslomake (PDF)
Siirtoasiakirja jäteasemilleSiirtoasiakirja jätteiden toimittamiseen jäteasemille. Siirtoasiakirja säilytetään Etapissa kolme vuotta vastaanottamisesta. Avaa siirtokirja jäteasemille -lomake (PDF, 204 Kb)
Sähköinen siirtoasiakirja
jätehuoltokeskukselle
Sähköinen siirtokirja jätteiden toimittamista varten jätehuoltokeskukseen (MaterialPort)Avaa rekisteröitymis- ja kirjaamisohjeet
Siirtoasiakirja jätehuoltokeskukselleSiirtokirja jätteiden toimittamiseen jätehuoltokeskukseen. Siirtoasiakirja säilytetään Etapissa kolme vuotta vastaanottamisesta. Avaa siirtokirja jätehuoltokeskukselle -lomake (PDF, 334 Kb)
Vaarallisen jätteen siirtoasiakirjaVaarallisen jätteen siirtoasiakirja jäteasemalle jätteiden toimittamista varten. Siirtoasiakirja säilytetään Etapissa kolme vuotta vastaanottamisesta. Avaa vaarallisen jätteen siirtokirja -lomake (PDF, 125 Kb)
TSV-pyyntöYritys, jonka vuosittaiset jätehuoltokustannukset jäävät alle 2000 euron voi tehdä TSV-pyynnön. Avaa TSV-pyyntölomake
Jätteen perusmäärittelylomakeJätteen perusmäärittelylomake, jonka voit toimittaa Etapille sähköisestiAvaa jätteen perusmäärittelylomake (PDF, 78 Kb)
Kaupallinen asiakirjaBiokaasulaitokselle toimitettava kaupallinen asiakirja. Asiakirja säilytetään Etapissa viisi vuotta vastaanottamisesta. Avaa kaupallinen asiakirjalomake (PDF, 40 Kb)
Siirtoasiakirja lieteSiirtoasiakirja Lakeuden Etapin alueella suoritettavista saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksista. Siirtoasiakirja säilytetään Etapissa kolme vuotta vastaanottamisesta. Avaa siirtokirja liete -lomake (PDF, 99 Kb)
Poikkeamalomakkeet jätehuoltomääräyksistäLakeuden jätelautakunnan sivuiltawww.ilmajoki.fi/jatelautakunta/