Jätelain mukaisesti yritys voi pyytää Lakeuden Etapilta jätehuoltopalvelua muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Palvelun tarjoaminen edellyttää, että jäte soveltuu määrältään ja laadultaan jätehuoltojärjestelmäämme. Näin toimittaessa puhutaan jätelaissa säädetystä kunnan toissijaisen vastuun jätehuoltopalvelusta (TSV-palvelu).

  • Yritys, jonka vuosittaiset jätehuoltokustannukset jäävät alle 2000 euron voi tehdä TSV-pyynnön suoraan Etapille.
  • Mikäli yrityksesi tarvitseman TSV-palvelun arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa (alv 0 %), pitää palvelun tarpeesta ilmoittaa Materiaalitorissa. Jos yrityksesi ei löydä ilmoituksen avulla 14 päivän määräajan kuluessa hinnaltaan tai laadultaan kohtuulliseksi katsomaansa jätehuoltopalvelua, voi palvelua pyytää meiltä. Palvelupyyntö tehdään Materiaalitorissa.
Materiaalitori