Elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte käsitellään pääsääntöisesti kunnan jätehuollon ulkopuolella. Yritykset vastaavat lähtökohtaisesti itse jätehuollostaan ja hankkivat tarvitsemansa palvelut yksityisiltä jätealan yrityksiltä. Yrityksen tulee selvittää  jätteen vastaanotto- ja käsittelypalvelumahdollisuudet valitsemansa palveluntarjoajan kanssa.

Jos yksityiseltä jätealan yritykseltä jätehuoltoa tai jätteiden vastaanottopalvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla, voi yritys pyytää Lakeuden Etapilta muun palvelun puutteen vuoksi kunnan toissijaisen vastuun palvelua, eli TSV-palvelua (jätelain 33 §).

  • Yritys, jonka vuosittaiset jätehuoltokustannukset jäävät alle 2000 euron voi tehdä TSV-pyynnön suoraan Etapille.
  • Mikäli yrityksen tarvitseman TSV-palvelun arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa (alv 0 %), pitää palvelun tarpeesta ilmoittaa Materiaalitorissa. Jos yritys ei löydä Materiaalitorin ilmoituksen avulla 14 päivän määräajan kuluessa hinnaltaan tai laadultaan kohtuulliseksi katsomaansa jätehuoltopalvelua, voi palvelua pyytää Lakeuden Etapista. Materiaalitorissa olevan ilmoituksen voimassaoloajan umpeutumisen jälkeen voi tarvittaessa siirtää ilmoituksen Lakeuden Etapille TSV-palvelupyynnöksi. Ilmoituksen lopussa valitaan kohta ”Siirrä TSV-pyynnöksi” -toiminto.
Materiaalitori