Miten jätekimppa perustetaan?

Jätekimppa on kahden tai useamman lähikiinteistön yhteinen jäteastia, jota saavat käyttää vain kyseisen kimpan osakkaat. Kimppa perustetaan kirjallisella verkkosopimuksella tai tulostettavalla lomakkeella, joka toimitetaan Etappiin.

Kimpassa voi olla mukana sekä vakituisesti asuttuja kiinteistöjä että vapaa-ajan asuntoja. Vuoden 2020 alusta lähtien Etappi toimittaa tarvittaessa uuden jäteastian kimpalle, jos esimerkiksi tarvitaan isompi jäteastia yhteiseen käyttöön. Kimppa-astiana voi käyttää myös jo olemassa olevaa jäteastiaa, jolloin uutta astiaa ei tarvitse toimittaa. Kimpan tulee huolehtia astian kunnossapidosta.

Kimpan osakkaat nimeävät kimpalle yhteyshenkilön eli kimppaisännän, joka toimii laskutuksen yhteyshenkilönä ja jonka pihassa kimppa-astia sijaitsee. Kimppaan tulevat muutokset vaativat koko kimpan suostumuksen ja kirjallisen sopimuksen.

Jätekimpan voivat perustaa:

 • Toisiaan lähellä sijaitsevat kiinteistöt, myös taloyhtiöt
 • Tiehoitokunta
 • Kylätoimikunta

Jätekimpan kiinteistöjen väliset enimmäisetäisyydet

 • Kaava-alueella 1 km
 • Haja-asutusalueella 3 km
 • Vapaa-ajan asunnon ja kimppajäteastian välimatka voi olla enintään 10 km
Etäisyydet lasketaan liikennöitävää tiestöä pitkin.

Mitä kimppa-astiaan saa laittaa?

Kimppa-astia voidaan perustaa poltettavalle jätteelle, biojätteelle, kartonkipakkauksille ja muovipakkauksille.

Mitkä ovat kimppaisännän tehtävät?

Jokaisella kimpalla on oma kimppaisäntä, joka toimii kimpan yhteyshenkilönä osakkaiden ja Etapin välillä. Hänen vastuullaan on:

 • ilmoittaa kirjallisesti kimppaan liittyneet uudet osakkaat Lakeuden Etapin asiakaspalveluun. Liittyminen tehdään kirjallisesti, kimpan jäsenien allekirjoituksella vahvistetulla lomakkeella.
 • ilmoittaa Etapille jäteastian tyhjennyksiin vaikuttavista muutoksista, kuten jäteastian sijaintipaikan tai tyhjennysvälin muutoksista
 • vastata siitä, että jäteastian kunnossapidosta huolehditaan, ja että jäteautolla on esteetön pääsy jäteastialle
 • Ilmoittaa Etapille, jos kimppalainen lähtee kimpasta tai jos kimppalainen erotetaan kimpasta.

Kimppojen laskutus

Kimppa-astian jätelasku perustuu jäteastian tyhjennyksiin. Jäteastian tyhjennyskustannukset jakautuvat kimppaan kuuluvien talouksien kesken, joten kimppa on yleensä edullisin tapa hoitaa jätehuolto.

 • Ympärivuotiset kimpat saavat jätelaskun 2 kk:n välein
 • Kesäasukkaiden kimpat laskutetaan kerran vuodessa loppusyksystä

Lasku osoitetaan joko kokonaisuudessaan kimppaisännälle, joka kerää osuudet kimpan jäseniltä tai lasku jaetaan laskutusprosenttien mukaan, jolloin Etappi lähettää jokaiselle kimppa-astiaa käyttävälle kiinteistölle oman laskun.

Ekomaksu suoraan jokaiselle kimpan osakkaalle

Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen ekomaksu. Se laskutetaan suoraan jokaiselta asutulta kiinteistöltä/kimppaosakkaalta neljän kuukauden välein, ellei muuta laskutettavaa ole. Tällöin kimppaisännän laskussa näkyy siis vain hänen oman kiinteistönsä ekomaksu.