Jätehuoltokeskukseen vastaanotetaan vuosittain noin 145 000 tonnia jätettä. Alueella toimiva biokaasulaitos käsittelee vuosittain 52 000 tonnia puhdistamolietettä ja biojätettä tuottaen biokaasua ja Ranu-maanparannusraetta.  Jätehuoltokeskuksen alueella toimii myös Kekkilä Oy:n multa-asema.

Jätehuoltokeskuksen toiminnot jätteille:

 • vastaanotto
 • välivarastointi
 • käsittely
 • hyödyntäminen
 • siirtokuormaus
 • loppusijoitus

Jätehuoltokeskuksessa sijaitsevat:

Jätehuoltokeskuksen ilmakuva ja numeroidut sijainnit.

 1. Vaaka
 2. Toimisto
 3. Ilmajoen jäteasema
 4. Vaarallisten jätteiden pienerät
 5. Hyödyntämistoiminnot
 6. Poltettavan jätteen siirtokuormaus
 7. Pilaantuneet maat
 8. Pohjatuhka
 9. Nestepitoiset jätteet
 10. Loppusijoitus
 11. Vaarallisten jätteiden loppusijoitus
 12. Biokaasulaitos
 13. Kekkilä Oy multa-asema

Jätehuoltokeskuksen rakenteessa ja käytössä on huomioitu ympäristö. Kentät ja käsittelypaikat on rakennettu direktiivien ja lupien mukaisesti sellaisiksi, että veteen, ilmaan tai maaperään aiheutuvien haittojen riskit on pyritty minimoimaan. Haittojen kurissa pysymisestä huolehditaan myös aktiivisella ja tarkalla seurannalla.

Vuonna 2004 valmistuneen jätehuoltokeskuksen alueen laajuus on kaikkiaan 97 ha, josta 5 ha on käytössä olevaa loppusijoitusaluetta. Hyödynnettävien jätteiden vastaanotto- ja varastointialueita on noin 4,5 ha.