Lakeuden Etapin arvot ovat:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Asiantuntemus
  • Tehokkuus
  • Yhteistyö
  • Ympäristövastuu
  • Työhyvinvointi

Lakeuden Etappi Oy:n toimintapolitiikka

Lakeuden Etappi Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tavoitteena on tarjota toimivaa jätehuoltopalvelua kokonaisvaltaisesti asiakkaidensa ja ympäristönsä hyväksi. Yhtiö on avoin ja aktiivinen toimialansa kehittäjä.

Yhtiön tehtävänä on toimialueen jätehuollon tehokas ja palvelukykyinen järjestäminen ja kehittäminen. Tehtäviä ovat vastuullinen ja tehokas jätteiden käsittely, logistiikka, jäteneuvonta ja tiedotus. Jätteet ensisijaisesti kierrätetään ja hyödynnetään.

Lakeuden Etappi noudattaa toiminnassaan ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädäntöä ja viranomaisten vaatimuksia. Yhtiö sitoutuu toimintojen jatkuvaan kehittämiseen, palvelun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen, vaarojen poistamiseen, riskien vähentämiseen sekä ympäristön pilaantumisen ja haittojen ennalta ehkäisemiseen. Yhtiö sitoutuu myös edistämään kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Viestintä ja sidosryhmätoiminta ovat avointa ja aktiivista.

Toiminnan päämääränä on jätehuollon kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  Yhteistoiminnalla tähdätään asiakkaiden hyvään palvelukokemukseen ja korkealaatuisiin jätehuoltopalveluihin.

Lakeuden Etappi Oy:n toiminnasta vastaa koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka on tietoinen asiakkaiden tarpeista sekä laadukkaista ja ympäristövastuullisista toimintatavoista, ja toimii niiden mukaisesti työssään. Yhtiö kuulee henkilöstöä ja huolehtii työhyvinvoinnista. Henkilöstö osallistuu yhtiön toiminnan kehittämiseen työskennellen turvallisessa, terveellisessä ja viihtyisässä työympäristössä.