Kunnan järjestämän jätehuollon hinnat löytyvät jätemaksutaksasta. Jätemaksutaksa on Lakeuden jätelautakunnan ja Lakeuden Etapin toimialueella tasataksa. Jätemaksutaksasta on tehty myös erillinen palveluhinnasto.

Lakeuden Etapin toimialueen kunnissa asuu noin 130 000 asukasta. Lisäksi vastaamme toimialueen vapaa-ajan asukkaiden jätehuollosta. Lakeuden Etappi on yhteiskunnallinen yritys ja toimii omakustannusperiaatteella.

Jätemaksujen käyttö 2019

Vuoden 2019 jätemaksujen kertymä oli 11,4 miljoonaa euroa. Jätemaksun kertymä käytettiin jätehuollon järjestämiseen kuvaajien mukaisesti:

Tyhjennysmaksujen käyttö

Ekomaksujen käyttö