Lakeuden Etapin toimialueen jätehuoltomääräyksistä päättää Lakeuden jätelautakunta.

Lakeuden Etappi Oy:n toimialueella järjestetty jätteenkuljetus toteutetaan jätelain mukaisesti kunnan järjestämänä jätteen kuljetuksena. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn järjestäminen, sekä jäteneuvonta on annettu Lakeuden Etappi Oy:n tehtäväksi.

Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain nojalla.

Etapin toimialueen taajamat kartalla

Pakkausjätteiden erilliskeräysvelvoite laajentui koskemaan kaikkia vähintään kolmen huoneiston asuinkiinteistöjä taajamissa 1.7.2023 alkaen. Alla olevasta kartasta näet Etapin toimialueen taajamat (keltaiset alueet). Karttanäkymää voi lähentää tai loitontaa hiiren rullalla. Voit myös liikutella karttaa nuolinäppäimillä tai hiirellä raahaamalla. Lisäksi voit tarkistaa sijaitseeko kiinteistösi taajama-alueella hakemalla sitä osoitteella tai paikan nimellä. Voit avata suuremman karttanäkymän tästä.

 

Päivitetty vastaamaan YKR-taajama 2022 -aineistoa sekä Suomen virallista taajama-määritelmää