Lakeuden Etapin toimialueen jätehuoltomääräyksistä päättää Lakeuden jätelautakunta.

Lakeuden Etappi Oy:n toimialueella järjestetty jätteenkuljetus toteutetaan jätelain mukaisesti kunnan järjestämänä jätteen kuljetuksena. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jätteiden hyödyntämisen ja käsittelyn järjestäminen, sekä jäteneuvonta on annettu Lakeuden Etappi Oy:n tehtäväksi.

Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain nojalla.