Jätehuoltopalvelut omakoti- ja paritaloille

Jokaisella kotitaloudella tulee olla poltettavan jätteen jäteastia tai kaksilokeroastia jolla kerätään samaan astiaan eri lokeroon poltettava jäte ja biojäte. Kiinteistöillä, joilla kompostoidaan, tarvitaan vain poltettavan jätteen keräysastia. Etapin astiapalvelu toimittaa kaikki tarvittavat jäteastiat kiinteistöille.

Astia tyhjennetään taajama-alueella vähintään kahden ja haja-asutusalueella vähintään neljän viikon välein. Jätehuoltopalveluissa on poikkeuksia Jurvan alueella, joista löydät tietoa täältä.

Lakeuden jätelautakunnalta tai Lakeuden Etapilta voi hakea kiinteistölle pidennetyn tyhjennysvälin poltettavan jätteen astialle, mikäli kiinteistöllä lajitellaan biojäte erikseen lämpöeristettyyn kompostoriin tai biojätekimppa-astiaan. Poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysvälin pidennyksen voi saada myös 1-2 hengen taloudet. Tyhjennysväli voi olla pidennettynä enintään neljä viikkoa taajama-alueella ja kahdeksan viikkoa haja-asutusalueella.

Jäteastian tyhjennyksen voi väliaikaisesti keskeyttää, jos kiinteistö ei ole asuttuna esimerkiksi lomamatkan aikana. Korkeintaan vuodeksi keskeytyksen voi tehdä omalla ilmoituksella Etapin asiakaspalveluun. Pidempää keskeytystä tulee hakea Lakeuden jätelautakunnalta.

Korttelikeräys

Korttelikeräyksessä omakotitaloasujat saavat laajemmat lajittelumahdollisuudet oman kodin läheisyyteen. Poltettavan jätteen ja biojätteen lisäksi korttelikeräyspisteellä kerätään kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia. Korttelikeräyksen piirissä olevat asukkaat eivät tarvitse omaa jäteastiaa, kun keräysastiat ja lajittelumahdollisuudet ovat lähellä.

Etapin astiapalvelu

Etapin astiapalvelu toimittaa jäteastian maksutta uudelle asiakkaalle, kun jätehuoltosopimus on tehty. Palveluun kuuluu astian toimittaminen kiinteistölle jätehuoltoon liityttäessä ja mahdolliset astiakoon vaihdot, kun asiakkaan jätemäärä muuttuu esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa. Astian rikkoutuessa astiapalvelu vaihtaa astian uuteen.

Palvelu sisältyy astian kuljetusmaksuun poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Sellaisia ovat esimerkiksi usein toistuva astian vaihtamisen tarve tai jatkuvat rikkoutumiset. Jätteenkuljettaja ilmoittaa astiapalvelulle rikkoutuneesta astiasta, jotta uusi astia tiedetään toimittaa kiinteistölle. Asiakas voi myös itse ilmoittaa Etappiin, jos huomaa astian rikkoutuneen tai jos haluaa vaihtaa sen eri kokoiseen astiaan.

Tietoa kompostoinnista

Autamme huolehtimaan kiinteistösi jätehuollosta. Kuinka voimme palvella?

Piirretty auto lietteenkeräysautosta.

Asumislietteiden keräys

Asumisesta syntyvien asumislietteiden saostus- ja umpisäiliöt on tyhjennettävä jätevedenpuhdistamolle vähintään kerran vuodessa.

Piirretty kuva lavasta, jossa on jätettä.

Lavapalvelu

Kun jätettä syntyy suuri määrä kerralla esimerkiksi varaston tyhjennyksen, talkoiden tai remontin yhteydessä, tilaa Etapilta lavapalvelu. Palvelu sisältää siirtolavan tai lokerolavan toimittamisen ja noudon.