Jätehuoltopalvelut omakoti- ja paritaloille

Jokaisella kotitaloudella tulee olla poltettavan jätteen jäteastia, jonka Etapin astiapalvelu toimittaa kiinteistölle. Astia tyhjennetään taajama-alueella vähintään kahden ja haja-asutusalueella vähintään neljän viikon välein. Jätehuoltopalveluissa on poikkeuksia Jurvan alueella, joista löydät tietoa täältä.

Lakeuden jätelautakunnalta tai Lakeuden Etapilta voi hakea kiinteistölle pidennetyn tyhjennysvälin poltettavan jätteen astialle, mikäli kiinteistöllä lajitellaan biojäte erikseen lämpöeristettyyn kompostoriin tai biojätekimppa-astiaan. Poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysvälin pidennyksen voi saada myös 1-2 hengen taloudet. Tyhjennysväli voi olla pidennettynä enintään neljä viikkoa taajama-alueella ja kahdeksan viikkoa haja-asutusalueella.

Etapin astiapalvelu toimittaa jäteastian maksutta uudelle asiakkaalle, kun jätehuoltosopimus on tehty. Jos astia rikkoutuu tai se halutaan vaihtaa suurempaan tai pienempään, Etappi hoitaa tämänkin.

Jäteastian tyhjennyksen voi väliaikaisesti keskeyttää, jos kiinteistö ei ole asuttuna esimerkiksi lomamatkan aikana. Korkeintaan vuodeksi keskeytyksen voi tehdä omalla ilmoituksella Etapin asiakaspalveluun. Pidempää keskeytystä tulee hakea Lakeuden jätelautakunnalta.

Tietoa kompostoinnista

Autamme huolehtimaan kiinteistösi jätehuollosta. Kuinka voimme palvella?

Piirroskuva isojen esineiden noudosta: pakettiauto hakee sohvaa ja pesukonetta.

Isojen esineiden nouto

Etappi noutaa tarvittaessa isot esineet luotasi. Noudettava esine voi olla esimerkiksi jääkaappi, televisio tai pesukone.

Piirretty auto lietteenkeräysautosta.

Asumislietteiden keräys

Asumisesta syntyvien asumislietteiden saostus- ja umpisäiliöt on tyhjennettävä jätevedenpuhdistamolle vähintään kerran vuodessa.

Piirretty kuva lavasta, jossa on jätettä.

Lavapalvelu

Kun jätettä syntyy suuri määrä kerralla esimerkiksi varaston tyhjennyksen, talkoiden tai remontin yhteydessä, tilaa Etapilta lavapalvelu. Palvelu sisältää siirtolavan tai lokerolavan toimittamisen ja noudon.