Toimintajärjestelmä ohjaa Lakeuden Etappi Oy:n koko toimintaa. Järjestelmä perustuu  ympäristöstandardiin ISO 14001:2015, laatustandardiin ISO 9001:2015  sekä työterveys- ja turvallisuusstandardiin ISO 45001:2018.

Ympäristö- ja laatujärjestelmien osalta sertifiointi tehtiin ensimmäisen kerran 13.5.2009. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmälle saatiin sertifikaatti 26.9.2018 ensimmäisten yritysten joukossa Suomessa. Toimintajärjestelmän toimivuus tarkistetaan vuosittain ja uudelleensertifiointiauditointi toteutetaan joka kolmas vuosi.

Tavoitteena jatkuva parantaminen

Yhtiön tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen, mikä vaatii määrätietoista työtä. Toimintaa seurataan tarkasti useilla mittareilla ja kehitetään saatujen kehitysehdotusten sekä palautteiden pohjalta. Toimintajärjestelmä on myös riskien hallinnan tärkeä työkalu.

ISO sertifikaatit 9001, 14001, 45001

Toimintajärjestelmän sertifioiminen on osoitus ympäristöystävällisistä, laadukkaista ja turvallisista sekä työterveyttä edistävistä toimintatavoista.