Kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätteet tulee jätelain ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaisesti toimittaa kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan. Lakeuden Etappi Oy ylläpitää osakaskuntiensa lukuun yleisiä jätteen vastaanottopaikkoja ja osoittaa jätelajikohtaiset vastaanottopaikat. Etappi vastaanottaa myös kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvat elinkeinoelämän jätteet.

Kunnan vastuulla olevia jätteitä ovat asumisessa syntyneet jätteet, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet sekä valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen ja yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyneet yhdyskuntajätteet.

Merkityt jätteet otetaan vastaan vain merkityillä jäteasemilla.

Tarkemmat jätelajikohtaiset pakkaus- ja lajitteluohjeet löytyvät täältä.

JÄTELAJITVASTAANOTTOPAIKAT
Saostus- ja umpisäiliöiden lietteet:
Saostussäiliö- tai pienpuhdistamoliete
Harmaiden vesien saostussäiliö- tai pienpuhdistamoliete
Umpisäiliöliete
Jätevedenpuhdistamot:
Alavus, Kirkkotie 37
Ilmajoki, Saarakkalantie 114
Jalasjärvi, Jokipiintie 200
Kihniö, Kivistöntie 175-35
Kuortane, Kuljunpiha 147
Lapua, Vaasantie 161
Peräseinäjoki, Seinäjoentie 66
Seinäjoki, Puhdistamonkatu 2
Ylistaro, Puhdistamontie 16
Ähtäri, Mustikkavuorentie 10
Kurikka, Ryhtitie 10
Jätteen pienerät, alle 2 m3:
Betoni ja tiili
Biojäte (max 240 l)
Haravointijäte
Loppusijoitettava jäte
Lajiteltava jäte
Lajittelematon jäte pienerä
Kartonkipakkausjäte
Lasijäte (tuottajavastuuseen kuulumaton)
Lasipakkausjäte
Metallipakkausjäte ja muu metallijäte
Muovipakkausjäte
Paperi
Poltettava jäte pienerä
Puupohjainen jäte
Risut
Autonrenkaat (1
Tietoturvapaperi
Kipsilevyt (2
Kattohuopa (2
Poistotekstiili (max 100 l)
Ikkunat puitteineen (3
Paistinrasva (4
SER
Jäteasemat ja RE-piste:
Alavuden jäteasema (1, Kirkkotie 37
Ilmajoen jäteasema (1,3, 4, Laskunmäentie 15
Jalasjärven jäteasema, Tiemestarintie 36
Kihniön Jäteasema, Teollisuustie
Kuortaneen jäteasema, Tuottajantie 7
Kurikan jäteasema, Verstastie 16
Lapuan jäteasema, Kuusikontie 11
Peräseinäjoen jäteasema, Tokerotie 240
RE-piste Seinäjoki (1, 2, 3, Laulateentie 111
Ylistaron jäteasema, Ekotie 10
Ähtärin jäteasema, Tehdaskuja 2-4
Jurvan jäteasema 1.1.2023 alkaen, Teuvantie 300
Vaaralliset jätteet:
pienerät alle 100 l/100 kg
Asbesti alle 20 l
Jäteöljy muilla asemilla max 100 l, Ilmajoen jäteasema max 600 l
Jäteasemat ja RE-piste:
Alavuden jäteasema (1, Kirkkotie 37
Ilmajoen jäteasema (1,3, 4, Laskunmäentie 15
Jalasjärven jäteasema, Tiemestarintie 36
Kihniön Jäteasema, Teollisuustie
Kuortaneen jäteasema, Tuottajantie 7
Kurikan jäteasema, Verstastie 16
Lapuan jäteasema, Kuusikontie 11
Peräseinäjoen jäteasema, Tokerotie 240
RE-piste Seinäjoki (1, 2, 3, Laulateentie 111
Ylistaron jäteasema, Ekotie 10
Ähtärin jäteasema, Tehdaskuja 2-4
Jurvan jäteasema 1.1.2023 alkaen, Teuvantie 300
Jäte-erät yli 2 m3:
Poltettava jäte
Puujäte
Puhdas puu
Puupohjainen jäte
Risut
Kannot
Betoni
Betoni (alle 1m)
Betoni (yli 1m)
Betoni ja tiili
Kattohuopa
Lasijäte, muu (sis. tasolasi)
Haravointi
Paistinrasva
Betoni- ja tiilimurske
Tietoturvapaperi
Kattohuopa
Loppusijoitettavat jätteet
Kaatopaikkajäte (mm. loppusijoitettava rakennusjäte)
Esikäsiteltävä jäte
Erityisjäte
Erityisjätteen pienerä 1 m3
Kaatopaikkakelpoinen maa-aines
Loppusihjoitettava vaarallinen jäte, esim. Asbesti
Lajiteltava jäte
Jätehuoltokeskus:
Lakeuden Etappi Oy, Jätehuoltokeskus, Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma
Jäte-erät yli 2 m3:
Biojäte
paistinrasva
Rasvankaivoliete
Biokaasulaitos:
Lakeuden Etappi Oy, Biokaasulaitos, Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma
Pakkausjätteet, yli 2 m3:
Muovipakkaukset
Kartonkipakkaukset
Lasipakkausjäte
Metallipakkausjäte
Pakkaustuottajien terminaalit