Tässä asiakirjassa sovitaan jätelain (646/2011) 33 §:n mukaisesta kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta, vastaanotettavasta jätteestä ja sen arvioidusta määrästä. Lakeuden Etappi Oy:lle tehdään kirjallinen pyyntö toissijaisesta jätehuoltopalvelusta, kun palveluun kuuluvia jätteitä toimitetaan Etapin vastaanottopaikkoihin.

Huom! Kiireellisessä tapauksessa pyyntöä ei tarvitse tehdä,  esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jolloin jätteet on saatava välittömästi asianmukaiseen käsittelyyn terveyden tai ympäristön suojelemisen vuoksi.

Jätteenhaltijan tulee tehdä Lakeuden Etapin vastaanottopaikkoihin toimitettavien jätteiden osalta TSV-sopimus tai -pyyntö (koskee yritysjätettä ja mm. valtion laitosten ja seurakuntien jätettä). Mikäli jätteenhaltijan vuotuiset käsittelykustannukset ilman arvonlisäveroa ovat alle 2 000 euroa, voidaan pyyntö tehdä käyttäen tätä lomaketta. Vastaus hyväksyttyyn pyyntöön toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli jätteenhaltijan vuotuiset jätteenkäsittelykustannukset ilman arvonlisäveroa ovat yli 2 000 euroa, on jätteenhaltijan ensin selvitettävä jätteenkäsittelyn palveluntarjonta tekemällä jätteestä ilmoitus Materiaalitoriin (www.materiaalitori.fi). Tällöin TSV-sopimus tehdään Materiaalitorissa, kun sopimuksen tekemisen edellytykset täyttyvät.

Osapuolet

Palvelun tarjoajan tiedot

Lakeuden Etappi Oy
Laskunmäentie 15, 60760 POJANLUOMA
y-tunnus: 1087873-0

Jätteen haltijan tiedot

TSV-pyyntö

  • Valitse ne jätelajit, joille haet TSV-palvelua. Valintoja voi olla useita. Voit myös valita "mahdollisesti kaikki jäteasemilla vastaanotettavat jätelajit", jos et vielä tiedä mitä kaikkea olet tuomassa. Katso lajitteluohjeet tarvittaessa nettisivuiltamme kohdasta "jäteneuvonta".
  • Jos jätettä tullaan toimittamaan sekä jätehuoltokeskukseen että jäteasemalle, valitse molemmat vaihtoehdot.
  • Merkitse se sähköpostiosoite, johon toimitamme kuittauksen TSV-pyynnöstä (hyväksytty/hylätty).
  • Pyynnön tiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta lomakkeen lähettämisestä alkaen.