Rekisteröidyn oikeudet

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin
  • pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä