Lakeuden Etapin tekemä tuore jäteanalyysi kertoo, että 93,6 painoprosenttia kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastian sisällöstä on oikein lajiteltua eli jätevoimalassa energiana hyödynnettäväksi soveltuvaa polttokelpoista materiaalia. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2021, jolloin poltettavaksi soveltuvaa jätettä astioissa oli 93,8 painoprosenttia eli käytännössä mennään samoilla määrillä, sillä muutos on vain marginaalinen.

”Ilahduttava tulos jäteanalyysissä oli, että biojätteen osuus poltettavasta jätteestä laski edelleen kahden vuoden takaisesta ollen nyt 24,1 prosenttia kun se vuonna 2021 oli 26,1 prosenttia”, kertoo ympäristö- ja kiertotalousasiantuntija Marko Knuuttila Lakeuden Etapista. Eteläpohjalaiset hallitsevat siis biojätteen lajittelun keskivertoa paremmin, kun valtakunnan tasolla biojätteen osuus kodin jäteastian sisällöstä on noin 30 prosenttia. Etapin tavoitteena on parantaa tulosta edelleen.

Pakkausjätteiden määrä kotitalouksien poltettavan jätteen astiassa on myös vähentynyt kahden vuoden takaisesta. Tuottajavastuun alaisia pakkauksia eli paperi-, kartonki-, pahvi-, puu-, muovi-, lasi- ja metallipakkauksia jäteanalyysissa löytyi 31,7 prosenttia kokonaisjätemäärästä.

Pakkausjätteen määrä väheni 5,7 prosenttiyksikköä, ja laskua oli tapahtunut jokaisen pakkausmateriaalin kohdalla lukuun ottamatta metallipakkauksia, joiden osuus pysyi ennallaan ollen 4,7 prosenttia jäteastioissa olleista pakkauksista.

Mitä roskapussi on syönyt?

”Kodin poltettavaan jätteeseen laitetaan Etelä-Pohjanmaalla eniten biojätettä, muovia, paperia, kartonkia ja pahvia sekä tekstiilejä”, Knuuttila toteaa. Tekstiilien osuus jäteastioiden sisällöstä nousi vajaat 2 prosenttiyksikköä edellisestä tutkimuksesta.

Jatkossa tähänkin repertuaariin odotetaan muutosta, koska Etappi laajentaa biojätteen erilliskeräystä vähitellen kaikkiin talouksiin alkaen keväällä 2024. Etapin jäteasemilla on myös käynnistynyt poistotekstiilien maksuton keräys, jonka toivotaan vähentävän myös tekstiilin määrää jätevoimalaan päätyvän jätteen joukossa.

Vaaralliset kemikaalit vähenivät

Vaarallisten kemikaalien osuus jäteastiassa väheni vuoteen 2021 verrattuna 0,32 prosenttiyksikköä, mikä on positiivista kehitystä. Jäteanalyysi kuitenkin osoittaa, että kodin poltettavan jätteen astiaan laitetaan edelleen myös sinne kuulumattomia vaarallisia jätteitä, joille maksuton keräys on järjestettynä jäteasemilla ja RE-pisteellä. Vaarallisia jätteitä, esimerkiksi paristoja ja lääkkeitä, joukossa oli 0,2 prosenttia.

”Vaarallisten jätteiden laittaminen poltettavan jätteen astiaan on kielletty jätehuoltomääräyksissä, ja niiden oikea lajittelu on ohjeistettu Etapin lajitteluohjeissa. Varsinkin jäteastiaan laitetut litiumparistot ja akut saattavat aiheuttaa todellisen palovaaran, jopa räjähdysvaaran, jos niitä joutuu jätepuristimeen, jäteautoon tai jätevoimalaan”, Knuuttila muistuttaa.

Poltettavan jätteen joukossa oli poltettavaksi soveltumatonta jätettä kaikkiaan 6,35 prosenttia, mikä sisältää metallia 1,9 ja lasia 1,7 prosenttia. Sähkölaitteita jäteastioista löytyi 0,7 prosenttia. Muita polttokelvottomia jätteitä jäteastioissa olivat muun muassa posliiniesineet ja rikkinäiset astiat.

Miten tutkimus tehtiin?

Jäteanalyysissä selvitettiin kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastioiden sisältö ja eri jätelajien osuus jätekuormissa. Yhteensä 70 jäteauton kuormat analysoitiin siten, että kaikista toimialueen kunnista saatiin näytteitä. Kuormista otettiin kokoomanäytteet, jotka lajiteltiin ja punnittiin. Yhteensä jätettä punnittiin reilut 1900 kiloa. Tutkimus tehtiin jätehuoltokeskuksen siirtokuormaukseen tuoduista kotitalouksien jätteistä.

Etapin jätetutkimus tehtiin valtakunnallisen Laatujäte-hankkeen suosituksen mukaisesti, mikä varmistaa valtakunnallisen vertailtavuuden.