Jalostetulla tuhkalla voidaan korvata neitseellisiä maa-aineksia ja säästää luontoa.

Etappi kierrättää jätevoimalan pohjatuhkan

Jalostetulla tuhkalla voidaan korvata neitseellisiä maa-aineksia ja säästää luontoa

Pohjalaisjäteyhtiöiden yhteinen jätevoimala on käynnistänyt hiljattain toimintansa Mustasaaressa ja polttaa energiaksi kierrätyskelvottomia jätteitä täydellä vauhdilla. Roskapussin sisältö muuttuu siellä sähköksi ja lämmöksi. Polttamisen seurauksena syntyy tuhkaa, mikä vaatii erityiskäsittelyn. Jätevoimalassa syntyvät pohjatuhkat kuljetetaan Lakeuden Etapin jätehuoltokeskukseen tutkittavaksi ja kierrätettäväksi.
”Lakeuden Etappi on tehnyt Westenergyn kanssa sopimuksen siitä, että Etappi käsittelee jätteenpoltossa syntyvän pohjatuhkan. Tuhka tulee jätteitä vievän rekan paluukyydillä Mustasaaresta jätehuoltokeskukseen”, kertoo Lakeuden Etapin liiketoimintajohtaja Pekka Kontio.

Jätteenpoltossa syntyy erilaisia tuhkalaatuja. Arinassa syntyvä pohjatuhka on samantapaista tuhkaa kuin kodeissa tulta pidettäessä syntyvä tuhka. Lisäksi jätevoimalassa syntyy kattilatuhkaa, mikä on hienojakoisempaa kattilanpesään nousevaa tuhkaa, ja savukaasunpuhdistustuhkaa. Näistä pohjatuhka käsitellään Etapissa.
Pohjatuhkaa tulee tällä hetkellä jätehuoltokeskukseen noin 500 tonnia viikossa. Tuhkaa syntyy sisään syötettävän jätteen määrästä noin 15 – 20 prosenttia. Vuositasolla tuhkaa tulee Etappiin käsiteltäväksi 25 000 – 30 000 tonnia.

”Tuhka vastaanotetaan jätehuoltokeskukseen asianmukaiselle tuhkankäsittelyalueelle, missä on erityiset pohjarakenteet. Tuhka aumataan eriin ja ns. vanhennetaan liukoisuuksien pienentämiseksi. Sen jälkeen tuhka seulotaan ja siitä poistetaan erilaiset magneettiset ja ei-magneettiset metallit”, Kontio kuvailee.

Metallit kierrätykseen, mineraalit maanrakennukseen

Tuhkasta jalostetulla materiaalilla on olemassa erilaisia hyödyntämiskohteita, esimerkiksi maanrakennuksessa. Etappi on kartoittanut tuhkan käsittelyn tietotaitoa jo muutaman vuoden ajan erillisessä projektissa yhteistyössä Vaskiluodon Voiman, Rambollin ja Tekesin kanssa. Tuhkankäsittelyn laitteiston osalta käytetään toistaiseksi alan osaavia yhteistyökumppaneita.

Tuhkasta erotellut metallit kierrätetään metalliteollisuuteen takaisin. Mineraaliainesta tutkitaan parhaillaan, minkä jälkeen päätetään mihin sitä tullaan käyttämään. Loppuvuodesta saadaan tarkempia tutkimustietoja asiasta.

”Tuhkan mineraaliosaa käytetään korvaamaan neitseellisiä kivi-aineksia maanrakennuskäytössä ja sillä tavalla säästetään luonnonvaroja”, Kontio kertoo.
Etappi pystyy itsekin hyödyntämään tuhkaa tie- ja kenttärakenteissaan. Kontio näkee myös muita käyttökohteita, kuten esimerkiksi Seinäjoen ohikulkutien rakentaminen, jonka melu- ja äänivalleihin tullaan tarvitsemaan runsaasti maa-ainesta.
Pohjatuhkasta löytyy myös se palamaton jäteaines, mikä uuniin syötetään, kuten metalliesineet, puutarhakalusteet ja esimerkiksi kotitalouksien jäteastiaan laitetut lasi- ja metallipurkit.

Westenergyn jätevoimalan tuhkan laadusta ei vielä voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska jätettä on poltettu vasta loppukesästä lähtien, mutta Kontio arvioi laadun noudattelevan samaa tasoa kuin muissa vastaavanlaisissa jätevoimaloissa maassamme.

”Poltettavaksi menevää jätettä on tutkittu meillä ja naapurijäteyhtiöissä jo pitkän aikaa. Tutkimusten perusteella kahden prosentin määrä esimerkiksi säilykepurkkeja jätteen seassa tarkoittaa sitä, että tuhkassa on metallia 10 prosenttia. Tämä vastaa valtakunnan tasoa”, Kontio sanoo.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, liiketoimintajohtaja Pekka Kontio, puh. 040 7748 521