Etapin asiakkaat ovat kokonaisuudessaan tyytyväisiä jätehuollon toimintaan, myös palvelutarjontaa pidetään monipuolisena.

”Suurimman osan mielestä luotettavuus on ensimmäinen mielikuva Etapista. Asiakaslähtöisyydessä ja edelläkävijyydessä on vielä kehitettävää, mutta edelläkävijyys oli kuitenkin lisääntynyt asiakkaiden mielissä selvästi edellisestä tutkimuksesta”, toteaa palvelupäällikkö Anna Mäntylä Lakeuden Etapista.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää jätehuollon nykykäytäntöjä, jätehuollon järjestämiseen kohdistuvia toiveita sekä mielikuvia ja viestintäkanavien käyttöä.

Kohderyhmänä olivat Lakeuden Etapin toiminta-alueella asuvat 18–79-vuotiaat naiset ja miehet, jotka vastaavat yksin tai yhdessä toisen kanssa taloutensa jätehuollosta. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluina. Tutkimukseen vastasi yhteensä 510 kohderyhmään kuuluvaa vastaajaa.

Jätteenkuljetukseen ollaan tyytyväisiä

Ruusuja Etappi sai muun muassa jätteenkeräyksestä, jonka mainitsee onnistumisena 41 prosenttia vastaajista. Lähes kaikki vastaajat ovat tyytyväisiä Etapin jäteautonkuljettajan toimintaan ja jäteastian tyhjennyksiin, vain kaksi prosenttia vastaajista kertoi olevansa tyytymättömiä.

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä he toivovat jätteiden keräykseltä tai jätehuollolta kokonaisuudessaan, jotta olisivat siihen täysin tyytyväisiä. Yli neljänneksellä ei ole lisätoivomuksia, vaan he ovat täysin tyytyväisiä nykytilanteeseen. Yleisimmät toiveet koskevat kierrätyspisteiden ja kierrätettävien materiaalien keräyksen lisäämistä.

Itsepalvelua toivotaan

Yli neljä viidestä vastaajasta on asioinut Etapin jäteasemalla. Vastanneista asiakkaista 58 prosenttia toivoo jäteasemilta itsepalvelumahdollisuutta ja laajoja aukioloaikoja. Tähän mennessä Etapilla on osakaskuntiensa alueella itsepalveluasema Seinäjoella, jossa avattiin RE-piste kesällä 2021. Konseptia tullaan käyttämään jäteasemien kehittämiseen myös muissa kunnissa jatkossa.
Kyselyyn vastanneista noin neljännes on asioinut Seinäjoen kierrätysasemalla palveluaikoina ja viidennes itsepalveluna.
Pitkien aukioloaikojen lisäksi selkeät opasteet sekä ystävällinen palvelu ovat vastaajien mukaan tärkeimpiä seikkoja jäteaseman toiminnassa.

”Tulemme vastaamaan asiakkaiden toiveisiin kehittämällä yhä asiakaslähtöisempiä palveluita ja tuomalla palvelut helpommin saavutettaviksi”, Mäntylä sanoo.

Toiveissa myös enemmän biojätteen ja muovipakkausten kiinteistökeräystä

Lajittelutottumusten osalta kyselyssä selvisi, että kuntien asukkaat lajittelevat tiettyjä jätelajeja aktiivisesti. Näihin kuuluvat esimerkiksi lasi- metalli- ja kartonkipakkaukset, vaarallinen jäte sekä sähkö- ja elektroniikkajäte ja huonekalut. Biojätettä ja muovipakkauksia kuitenkin lajittelee vain hieman yli puolet vastanneista.

Noin puolet vastaajista kokee, että Etapin monipuolisempi jätekeräys kotipihalta lisäisi lajittelua. Hieman yli puolet vastaajista haluaisikin Etapin keräävän muovipakkauksia ja biojätteitä kotipihaltaan. Syyksi lajittelemattomuuteen mainittiin tilan puute kotona ja se että jätettä ei synny.

Etappi kysyi myös, millä keräystavalla kiinteistökeräystä tulisi asiakkaiden mielestä lisätä. Yli puolet vastaajista ja erityisesti omakotitaloudet kannattivat yhtä jäteastiaa, jossa on oma lokero eri jätteille.

Kierrätyksestä ja lajittelusta halutaan tietoa

Etapilta toivotaan entistä enemmän tietoa kierrätyksestä ja lajittelusta, toisaalta 45 prosenttia vastaajista ei koe tarvitsevansa lisää tietoa.

Etapin viestintäkanavista asiakkaat suosivat eniten Etapin internetsivuja ja tiedotuslehti Etappi-Aviisia. Vastaajista 78 prosenttia käyttää näitä kanavia etsiessään tietoa jätehuollosta. Etappi-aviisia luetaan edelleen mieluummin painettuna kuin digilehtenä. Ikäryhmittäin kanavien suosio vaihtelee.
Internet toimii erityisesti alle 50-vuotiaiden tavoittelussa, mutta painettu lehti tätä vanhempien kohdalla.

Asiakaskysely:

  • Asiakaskyselyyn vastasi puhelinhaastatteluna 510 asiakasta.
  • kohderyhmänä olivat Lakeuden Etapin toiminta-alueen kunnissa asuvat 18–79-vuotiaat, jotka vastaavat yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa taloutensa jätehuollosta.
  • Kyselyn toteutti Taloustutkimus vuoden 2021 marras-joulukuussa.
  • Edellinen asiakaskysely tehtiin vuonna 2019.
  • Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään myös Jätepoliittisen ohjelman työstämisessä ja uuden palvelujärjestelmän rakentamisessa.