Etappi kysyi asiakkailta mielikuvaa ja tulevaisuuden toiveita

Asiakkaat pitävät Lakeuden Etappia luotettavana ja asiantuntevana palveluntarjoajana. Tämä selvisi Etapin Taloustutkimuksella teettämässä asiakaskyselyssä. Parantamisen varaa yhtiön toiminnassa nähdään puolestaan asiakaslähtöisyydessä ja toiminnan jäykkyydessä.
”Olemmekin kehittämässä asiakaslähtöisyyttä monikanavaiseen suuntaan. Asiakkaan pitää voida asioida sitä kanavaa käyttäen, mikä on hänelle luontaisinta”, toteaa Etapin palvelupäällikkö Anna Mäntylä.
Etappi kysyi asiakkailta esimerkiksi asiakkaiden tiedonsaantia, tyytyväisyyttä jätekuljetuksiin, lajittelutottumuksia, toiveita lisäpalveluista ja palveluista tulevaisuudessa.
Kyselyn perusteella Etapin viestintäkanavista tiedotuslehti Etappi-aviisi ja omat nettisivut ovat asiakkaiden enemmistön suosimat kanavat. Tietoa saadaan myös tiedotusohjelma Etappi-radion välityksellä ja sosiaalisesta mediasta. Osa asiakkaista hakee tietoa myös asiakaspalvelusta.
”Suurin osa asiakkaista on tyytyväisiä Etapin jätekuljetuksiin. Joitain mainintoja tuli liian suurista ajonopeuksista taajama-alueella, mistä meiltä menee palautetta kuljetusurakoitsijoille. Suhtaudumme liikenneturvallisuuteen erittäin vakavasti”, Mäntylä kertoo.

Ekopiste lähellä ja lajittelutilat kotona motivoivat

Kyselyyn vastanneista 94 prosenttia pitää lajittelua erittäin tärkeänä. Lähes kaikki vastanneet myös lajittelevat paperit sekä lasi- ja metallipakkaukset. Sen sijaan biojätettä ja muovipakkauksia lajittelee selvästi harvempi, vain noin puolet vastaajista. Enemmistö on myös tyytyväinen Etapin tarjoamiin lajittelumahdollisuuksiin.
Asiakkaiden mielestä lähellä sijaitseva ekopiste, lajittelumahdollisuuksien helpottaminen ja paremmat lajittelutilat kotona motivoisivat lajittelemaan nykyistä enemmän.
Noin puolet vastaajista kertoo olevansa halukas maksamaan useammasta jäteastiasta tai monilokeroastiasta omalla kotipihallaan jonkin verran nykyistä enemmän, kun vajaa puolet ei maksaisi lainkaan enempää.
”Asiakkaat toivovat lisäpalveluina isojen jätteiden noutopalvelua, mikä Etapilla jo onkin tarjota. Lisäksi toivotaan kiertävän jäteauton palveluita, peräkärryn vuokrausta sekä muovipakkausten ja biojätteen keräystä”, Mäntylä listaa toiveita. Myös itsepalvelujäteasemaa toivotaan, mikä onkin Etapilla työn alla jo Seinäjoella.
Tutkimukseen vastasi 507 vastaajaa ja sen kohderyhmänä olivat Lakeuden Etapin toiminta-alueella asuvat 18 – 79-vuotiaat naiset ja miehet, jotka vastaavat yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa taloutensa jätehuollosta. Tiedot kerättiin Internet-paneelissa ja henkilökohtaisina puhelinhaastatteluina.