Jäteautolla ei liukkaalla hiekoittamattomalla tiellä pääse kaikkiin paikkoihin välttämättä perille, kun liukas tie saattaa suistaa ison auton ojaan. Tämä vaikuttaa puolestaan koko päivän ajoaikatauluihin ja jäteastian tyhjennykset viivästyvät. Ison auton nostaminen on vaativaa puuhaa, eikä käy hetkessä. Näin ollen jätekuljettajan on itse tilanteessa tehtävä nopeitakin päätöksiä, mihin voi ajaa tai ei.

Mitä siis voi tehdä, jotta jätehuolto toimisi näilläkin keleillä?

Talvioloissa aina auttaa, kun luo lumet ja hiekoittaa liukkaan tien ja pihan jäteastialle saakka, koska jätekuljettaja joutuu hakemaan jäteastian käsin jäteautolle ja kuljettamaan takaisin paikoilleen. Kuljettaja voi myös kaatua jäisellä hiekoittamattomalla pihalla.

Jos mahdollista, pienten ja kapeiden teiden varrella asuvat voivat siirtää jäteastian väliaikaisesti turvallisemman tien varteen.

On hyvä huomioida myös se, että jäteautojen pitää käydä jokaisella kiinteistöllä kulkureitillään ja pystyä myös kääntymään tai peruuttamaan siellä, toisin kuin muiden isojen autojen.

Etapin jätekuljettajat ovat kokeneita ammattilaisia ja suoriutuvat hyvin haasteellisistakin urakoista, vaikka tyhjennysaikataulut saattavatkin vaikeissa olosuhteissa hidastua. Siksi on tärkeää, että jokainen tekee osansa jätehuoltoketjussa sen toimimiseksi.