Jäteastian tyhjentäjä vaihtuu Kuortaneella ja osassa Seinäjoen aluetta. Urakoitsijavaihdos tuo muutoksia jäteastioiden tyhjennysaikatauluihin.

Lakeuden Etapin jätekuljetusten kilpailutus tuo urakoitsijavaihdoksen toimialueen jätekuljetuksiin vapun jälkeen alkaen 4.5. Uutena urakoitsijana Kuortaneella ja osassa Seinäjokea aloittaa seinäjokelainen Korkonen Oy. Korkonen aloittaa jäteastioiden tyhjennyksen Kuortaneella ja Seinäjoen alueelta Ylistarossa, Nurmon haja-asutusalueilla, Auneksessa, Kourassa ja Ämmälänkylässä. Nykyinen jätekuljetusurakoitsija alueella on Urbaser Oy.
Asiakkaille uuteen urakkaan siirtymisvaiheesta tulee muutoksia jäteastian tyhjennyspäivään tai -viikkoon.
Etappi kilpailutti myös ydin-Seinäjoen alueen jätekuljetukset, jonka urakan voitti uudelleen Urbaser Oy. Joten sillä alueella jäteastian tyhjennyksiin ei tule muutoksia.

Ylimääräiset jätesäkit otetaan maksutta

Mikäli jäteastia ylitäyttyy tyhjennyspäivän siirtymisen takia voivat asiakkaat jättää ylimääräisen jätesäkin jäteastian viereen, josta se otetaan ilman ylimääräistä maksua jäteautoon jäteastian tyhjennyksen yhteydessä. Niillä asiakkailla, joilla tyhjennys aikaistuu merkittävästi normaalista tyhjennyspäivästä, on uuden reitin mukainen ensimmäinen tyhjennys veloitukseton.
Niille asiakkaille, joilla jäteastian tyhjennysajankohtaan tulee isompia muutoksia, tiedotetaan asiasta henkilökohtaisesti.
”Etapista lähetetään asiasta tekstiviesti niille asiakkaille, joille urakoitsijan vaihdos aiheuttaa isompia muutoksia, eli jos tyhjennyspäivä muuttuu viisi päivää tai enemmän”, kertoo logistiikkavastaava Ville Kuismin Lakeuden Etapista.
Uuden tyhjennyspäivän voi itse halutessaan tarkistaa OmaEtappi.com -verkkopalvelusta, mihin pääsee myös Etapin nettisivuilta.

Kilpailutus ja ajoreitit tehostavat kuljetuksia ja vähentävät päästöjä

Mikäli muutokset jäteastian tyhjennysajankohtaan urakoitsijavaihdoksen yhteydessä johtuvat siitä, että ajoreittejä suunnitellaan urakka-alueiden vaihtumisen yhteydessä entistä tehokkaammiksi, josta on hyötyä ilmastopäästöjen vähentämisen kannalta ja sitä kautta pitkällä tähtäimellä kaikkien etu.
”Mahdollisimman tehokkailla ajoreiteillä vältetään hukkakilometrejä ja edestakaisin ajamista puolityhjillä jäteautoilla. Samalla myös polttoainetta säästyy ja autojen aiheuttamat päästöt vähenevät”, Kuismin selvittää.
Keskitetty jätekuljetusten kilpailutus on tutkitusti kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä. Kun jäteastian tyhjennyksiin suunnitellaan logistisesti tehokkaat tyhjennysreitit, voidaan saman seudun jäteastiat tyhjentää yhdellä autolla ja samalla ajokerralla täyteen. Sen sijasta, että samalla kadulla kävisi monta jäteautoa samalla viikolla tai jopa samana päivänä.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, logistiikkavastaava Ville Kuismin puh. 040 774 8520