Vaaralliset jätteet

Vaarallisia jätteitä kuten kodinpuhdistusaineita ja kemikaalipurkkeja.

Vaaralliset jätteet on aina eroteltava muusta jätteestä ja toimitettava keräykseen jäteasemalle. Vaarallisia jätteitä ei saa:

 • jättää luontoon
 • kaataa viemäriin
 • haudata maahan
 • laittaa poltettavan jätteen jäteastiaan

Vaaralliset jätteet säilytetään mieluiten omissa alkuperäisissä pakkauksissaan. Astioissa tulee olla selkeä merkintä siitä, mitä astia sisältää. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään.

Yleisimpiä kotitalouksien vaarallisia jätteitä ovat:

 • paristot, nappiparistot, ladattavat pienakut, litiumparistot -ja akut
  • Huom! Teippaa paristojen ja pienakkujen navat, kun poistat ne laitteesta. Vältät tulipaloriskin!
  • Erityisesti litiumparistot -ja akut ovat herkkiä reagoimaan muiden paristojen ja metalliesineiden kanssa. Siksi paristot ja akut on tärkeää suojata teippaamalla tai suojamuovilla.
  • Varsinkin vioittunut ja kolhiintunut akku voi kuumentua ja aiheuttaa tulipalon, joten laita se esim. muovipussiin. 
 • loisteputket, pienoisloistelamput ja energiansäästölamput
 • emäksiset puhdistusaineet
 • kovettumattomat maalit, liimat, lakat ja hartsit sekä puunsuoja- ja kyllästysaineetpainekyllästetty puu (tietoa kohdassa puujäte)
 • liuotinaineet (tärpätti, tinneri, asetoni ja liuotinpitoiset puhdistusaineet)
 • torjunta-aineet ja desinfiointiaineet
 • voimakkaat hapot kuten rikkihappo
 • uudenvuoden tinat
 • lääkkeet ja elohopeakuumemittarit
 • valokuvauskemikaalit
 • aerosolipakkaukset, jotka eivät ole täysin tyhjiä, eli joissa on jäämiä tai painetta jäljellä (eli jos pakkaus hölskyy tai suutinta painaessa pihisee)
 • jäteöljyt (käsin kaadettavassa astiassa, ei tynnyreissä) ja muut öljyiset jätteet (trasselit, öljynsuodattimet)
  Huom! RE-pisteelle öljy tulee viedä suljetuissa astioissa, jotka jätetään vaarallisten jätteiden vastaanottotilaan sellaisenaan. Astioita ei siis tyhjennetä itse.
 • hydrauliikkaletkut (jäteasemalle alle 50 cm:n paloissa)
 • ajoneuvojen jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet
 • lyijyakut
 • palosammutin, jossa on vielä jauhetta
 • asbesti (käsittelystä ja vastaanotosta tietoa kohdassa erityisjäte)

Kaikki kodin tavanomaisten vaarallisten jätteiden pienerät (alle 100 l/100 kg) otetaan vastaan maksutta jäteasemilla ja RE-pisteellä.

Jäteöljyn tulee jäteasemille vietäessä olla käsin kaadettavissa astioissa, RE-pisteelle vietäessä suljetuissa astioissa.

Ilmajoen jäteasemalla otetaan vastaan isompiakin öljyeriä 600 litraan asti, ja öljyä voi tuoda myös tynnyrissä, jossa on aukko tyhjentämistä varten.

RE-pisteelle öljy tulee viedä suljetuissa astioissa, jotka jätetään vaarallisten jätteiden vastaanottotilaan sellaisenaan. Astioita ei siis tyhjennetä itse.

Lue lisää vaarallisista jätteistä vaarallinenjate.fi

Lääkkeet, neulat, ruiskut ja elohopeakuumemittarit

Lääkejätettä

Neulat ja ruiskut otetaan maksutta vastaan jäteasemilla ja joissakin apteekeissa esimerkiksi muovipulloon pakattuna, korkeintaan 20 litraa kerralla.

Vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet sekä elohopeakuumemittarit voi palauttaa maksutta apteekkiin.

Lääkkeet ja kuumemittarit tulee palauttaa erillään toisistaan.

Asbesti

Erityisjäte

Asbestipölyä ja -kuitua sisältävä jäte on erityiskäsittelyä vaativaa vaarallista jätettä. Purkukohteista tulee kartoittaa ja poistaa asbestia sisältävät rakenteet. Asbestia voi olla muun muassa:

 • vanhojen lämpöputkien ja ilmanvaihtokanavien eristeissä
 • palosuoja-, kosteus- ja äänieristeissä
 • lattia- ja kattolaatoissa
 • julkisivupinnoitteissa (esim. mineriittilevyt)
 • vanhojen talojen huopakatteissa

Asbestinpurkutyöt tulee teettää työsuojeluviranomaisten valtuuttamalla purkuyrityksellä. Purkuyrityksen vastuulla on huolehtia:

 • asbestityön aloittamisilmoituksesta
 • työsuunnitelman toimittamisesta työsuojeluviranomaisille
 • jätteen purkamisesta, merkitsemisestä ja tiiviistä pakkaamisesta
 • jäteen turvallisesta toimittamisesta loppusijoitukseen

Asbestikuormiin ei saa sotkea muuta jätettä joukkoon. Jäteasemilla vastaanotetaan maksutta korkeintaan 20 kilon suuruinen erä asbestia. Yli 20 kilon erät vastaanotetaan Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksessa Ilmajoella, maksu hinnaston mukaan.

Pakkaaminen

Asbesti tulee pakata niin, että pakkaus ei missään käsittelyn vaiheessa rikkoudu. Kaiken kokoiset erät asbestijätettä on ehdottomasti pakattava esimerkiksi lasikuitusäkkeihin tai vastaavan lujuuden omaaviin säkkeihin, aumamuoviin tai pressuun. Pakkauksen materiaalipaksuus on oltava vähintään 0,12mm. Pakkaus teipataan tai sidotaan asbestin ympärille tiiviisti. Normaali jätesäkki ei kaksinkertaisenakaan riitä, koska ne rikkoutuvat helposti. Pakkaukseen lisätään merkintä: ”ASBESTIJÄTE, pölyn hengittäminen vaarallista”.

Lue lisää asbestista täältä.

Mihin voin viedä vaarallisen jätteen?

Varoitusmerkit

Näistä tunnistat vaarallisen jätteen. Huomioi, että kaikissa vaarallisissa jätteissä ei kuitenkaan ole merkintää.

Haitallinen-varoitusmerkki: huutomerkki punaisessa ruudussa.

Haitallinen

Hapettava-varoitusmerkki.

Hapettava

Paineen alainen kaasu -varoitusmerkki

Paineen alainen kaasu

Räjähtävä-varoitusmerkki

Räjähtävä

Syttyvä-varoitusmerkki

Syttyvä

Syövyttävä-varoitusmerkki

Syövyttävä

Vakava terveysvaara -varoitusmerkki

Vakava terveysvaara

Välittömästi myrkyllinen -varoitusmerkki

Välittömästi myrkyllinen

Ympäristölle vaarallinen -varoitusmerkki

Ympäristölle vaarallinen