Erityisjäte

Erityisjätteeksi luokitellaan jäte, jota ei voida sen ominaisuuksien vuoksi kerätä, kuljettaa ja käsitellä samoin kuin tavallista yhdyskuntajätettä

ASBESTI

Asbestipölyä ja -kuitua sisältävä jäte on erityiskäsittelyä vaativaa vaarallista jätettä. Purkukohteista tulee kartoittaa ja poistaa asbestia sisältävät rakenteet. Asbestia voi olla mm. vanhojen lämpöputkien ja ilmanvaihtokanavien eristeissä, palosuoja-, kosteus- ja äänieristeissä, lattia- ja kattolaatoissa, julkisivupinnoitteissa (esim. mineriittilevyt) ja vanhojen talojen huopakatteissa.

Asbestinpurkutyöt tulee teettää työsuojeluviranomaisten valtuuttamalla purkuyrityksellä, joka huolehtii asbestityön aloittamisilmoituksesta ja työsuunnitelman toimittamisesta työsuojeluviranomaisille, jätteen purkamisesta, merkitsemisestä ja tiiviistä pakkaamisesta sekä turvallisesta toimittamisesta loppusijoitukseen.
Asbestikuormiin ei saa sotkea muuta jätettä joukkoon.

PAKKAAMINEN

Asbesti tulee pakata niin, että pakkaus ei missään käsittelyn vaiheessa rikkoudu. Kaiken kokoiset erät asbestijätettä on ehdottomasti pakattava esimerkiksi lasikuitusäkkeihin tai vastaavan lujuuden omaaviin säkkeihin, aumamuoviin tai pressuun. Pakkauksen materiaalipaksuus on oltava vähintään 0,12mm. Pakkaus teipataan tai sidotaan asbestin ympärille tiiviisti. Normaali jätesäkki ei kaksinkertaisenakaan riitä, koska ne rikkoutuvat helposti.  Pakkaukseen merkintä ”ASBESTIJÄTE, pölyn hengittäminen vaarallista”.

VASTAANOTTO

Lakeuden Etappi vastaanottaa ainoastaan ohjeen mukaan pakattua asbestia. Jäteasemilla vastaanotetaan maksutta korkeintaan 20 litran suuruinen erä asbestia. Yli 20 litran erät vastaanotetaan Lakeuden Etapin jätehuoltokeskuksessa Ilmajoella, maksu hinnaston mukaan. Yli 20 litran erän tuonnista asiakkaan tulee ilmoittaa Etappiin etukäteen esimerkiksi puhelimitse (Vaaka / isojen erien vastaanotto (06) 421 4938) sekä luovuttaa täytetty siirtokirja kuormaa tuotaessa.

Pakkaamatta alueelle tuoduista kuormista raportoidaan valvoville viranomaisille (kuntien viranomaiset sekä ELY-keskus).

PISTÄVÄ JA VIILTÄVÄ JÄTE

Pistävää ja viiltävää jätettä ovat esimerkiksi neulat, ruiskut ja veitsenterät. Pistävää ja viiltävää jätettä vastaanotetaan jäteasemilla korkeintaan 20 litraa kerralla, pakattuna esimerkiksi läpinäkyvään muovipulloon. Pistävää ja viiltävää jätettä vastaanotetaan myös joissakin apteekeissa.