Etapin Spot Plus -palvelu etenee! Kaksilokeroautot lähtivät huhtikuussa liikenteeseen tyhjentämään kaksilokeroastioiden kahta jätelajia, poltettavaa jätettä ja biojätettä. Astiat tyhjennetään samalla autolla, mutta omiin lokeroihinsa. Uusi keräystapa ja kuljetusurakoitsijan vaihtuminen aiheuttavat muutoksia nykyisiin tyhjennysaikatauluihin Ilmajoella, kanta-Kurikassa ja Lapualla. Samalla tehostetaan myös jätekuljetusten reittejä. Käytännössä asukkaiden jäteastian tyhjennyspäivä tai -viikko muuttuu alkaen 1.4.

Uutena jätteenkuljetusurakoitsijana Lapualla, Ilmajoella ja kanta-Kurikassa aloittava Lassila & Tikanoja, tuo jätekuljetuksiin vähäpäästöiset biokaasuautot kaksilokeroastioiden tyhjentämiseen. Samalla autolla tullaan tyhjentämään myös poltettavan jätteen erillisastioita niiltä kiinteistöiltä, jotka kompostoivat biojätteensä.

Uudistus toi muutoksia jäteastian tyhjennysajankohtaan urakoitavilla alueilla. Muutoksiin vaikuttaa myös se, että jäteautojen ajoreittejä suunnitellaan ja optimoidaan mahdollisimman tehokkaaksi kuljetusurakoitsijan vaihtumisen yhteydessä.

Etappi tiedottaa muutoksesta henkilökohtaisesti kirjeellä niitä asukkaita, joille jäteastian tyhjennysajankohtaan tulee isompia muutoksia, eli jos tyhjennyspäivä muuttuu viisi päivää tai enemmän. Asukkaille lähtevässä kirjeessä kerrotaan tarkemmat toimintaohjeet. Uuden tyhjennyspäivän voi itse halutessaan tarkistaa myös OmaEtappi.com -verkkopalvelusta.

Ajoreittejä tehostetaan, jotta saadaan vähennettyä hukkakilometrejä polttoainetta. Näin myös autojen aiheuttamat päästöt vähenevät, mikä on pitkällä tähtäimellä kaikkien etu.

Logistisesti tehokkaaksi optimoidut tyhjennysreitit mahdollistavat sen, että saman alueen jäteastiat voidaan tyhjentää yhdellä autolla ja samalla ajokerralla täyteen.

Lue lisää Spot -palveluista