Biojätteen erilliskeräys laajenee Etapin toimialueella. Pienkiinteistöiltä biojätteet tullaan keräämään kaksilokeroisella jäteastialla. Astioita ryhdytään toimittamaan Seinäjoen keskustaan, Hyllykalliolle ja Nurmon taajamaan alkaen viikolla 17. Tyhjennykset käynnistyvät heinäkuussa.