Jätteistä hyödynnetään jo 96 prosenttia tänä päivänä

Lakeuden Etapin hyödyntämisaste ennätyskorkea

Kaikki hyödynnettävissä oleva jäte pystytään hyödyntämään tänä päivänä Etelä-Pohjanmaalla. Lakeuden Etapin hyödyntämisaste on noussut jo 96 prosenttiin. Näin ollen hyvin vähän jätettä päätyy enää kaatopaikalle eli loppusijoitukseen. Hyödyntäminen tarkoittaa kierrättämistä raaka-aineeksi, biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelyä biokaasulaitoksessa sekä energiana hyödyntämistä jätevoimalassa.

 ”Kyllähän tämä on pitkäjänteisen työn tulos, jossa olennaisena on oma biokaasulaitos ja osakkuus Westenergyn jätevoimalassa. Lisäksi meillä on kierrättämisessä hyvä yhteistyökumppaniverkosto. Syntypaikkalajittelussa kuntien asukkailla on tärkeä osuus, sillä he ovat ottaneet omaksensa jätteen lajittelun ja tekevät sitä vuosi vuodelta paremmin”, listaa tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari Lakeuden Etapista.
Lakeuden Etappi otti vuonna 2014 vastaan 159 000 tonnia jätettä, josta hyödynnettiin 96 prosenttia. Tilanne on kehittynyt vuosien saatossa siten, että 2000 -luvun alussa hyödynnettiin noin 10 prosenttia jätteestä. Biokaasulaitoksen valmistuttua hyödyntäminen nousi jo noin 50 prosenttiin ja sittemmin Westenergyn jätevoimalan käynnistyttyä vuonna 2012 on vähitellen päästy nykyiseen korkeaan tasoon.
Hyödyntämisen ulkopuolelle jäävä neljä prosenttia on Letonsaaren mukaan sellaista jätettä, mille ei ole olemassa hyödyntämiskanavaa, esimerkiksi PVC-muovi tai likainen eristevilla, joita ei voi hyödyntää energianakaan. Letonsaaren mukaan hyödyntämiskelvottomat jätteet loppusijoitetaan nykyvaatimusten mukaiselle loppusijoitusalueelle. Tämä jäte tulee pääasiassa teollisuudesta ja rakentamisesta.
”Kotitalouksissa ei enää juurikaan synny loppusijoitukseen eli kaatopaikalle menevää jätettä, vain esimerkiksi likainen kipsilevy ja lasikuitu ovat sellaisia.”, Letonsaari toteaa. Tänä päivänä onkin jo helpompi luetella ne jätteet, joita ei voida hyödyntää, kuin luetella hyödyntämiskelpoiset jätteet. 

Kierrätys toimii hyvin

Kierrätyksessäkin Etappi on saanut hyviä tuloksia, kun kierrätysaste on tänä päivänä 64 prosenttia. Kierrätettävät jätteet, kuten esimerkiksi lasi, metalli ja paperi, menevät Etapin välityksellä uudelleen tuotantoon raaka-aineeksi.
On osoittautunut, että jätteen energiana hyödyntäminen ei ole vähentänyt kierrätystä vaan pikemminkin lisännyt sitä. Tämä näkyy kuntalaisten jäteasemille ja ekopisteille tuoman kierrätettävän jätteen määrässä.
”Suomessa sellaiset jäteyhtiöt, joilla on käytössään biologinen käsittely sekä energiana hyödyntäminen, pääsevät hyödyntämisessä hyviin tuloksiin. Etappi on siinä asiassa kärkiporukassa ja edelläkävijöitä”, Letonsaari vertaa.
Ravinnekierrätys Etapissa käynnistyi, kun biokaasulaitoksessa ryhdyttiin tuottamaan maanparannusraetta.
Nykyisin loppusijoitettavasta neljästä prosentista pysytään hänen arvionsa mukaansa vielä joku osuus puristamaan hyötykäyttöön tulevaisuudessa. Tekniikka kehittyy ja myös EU velvoittaa yhä enemmän.
Kotitalouksilla on Letonsaaren mielestä jo tänä päivänä mahdollisuus liki sataprosenttiseen hyötykäyttöön normaaliasumisessa syntyvän jätteen suhteen.
”Hankintoja miettimällä, hyvin lajittelemalla ja jäteasemien sekä ekopisteiden palveluja käyttämällä kotitalouksilla on hyvät mahdollisuudet kierrätykseen ja hyötykäyttöön”, Letonsaari arvioi.

 Lisätietoja: Lakeuden Etappi, tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari, puh. 040 7748 522