Uuden jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti biojätteen erilliskeräys laajenee kaikille kiinteistöille porrastetusti alueittain vuosina 2024–2026. Pientaloissa biojätteen keräys tullaan toteuttamaan kaksilokeroastialla, jossa on omat lokeronsa biojätteelle ja poltettavalle jätteelle.

Lue lisää kaksilokerokeräyksestä: https://www.etappiaviisi.fi/2-2023/jatelain-tuomat-muutokset-arjen-kiertotalouteen-etapin-toimialueella/

Taksaluonnokseen on lisätty uusi maksuluokka kaksilokeroastian tyhjennykselle. Luonnoksessa esitetään, että kaksilokeroastian tyhjennysmaksu olisi esimerkiksi 240 litran kaksilokeroastialle 7,91 euroa/tyhjennyskerta (vastaa poltettavan jätteen osalta nykyistä 140 litran jäteastiaa) ja 370 litran astialle 10,03 euroa tyhjennyskerralta (vastaa poltettavan jätteen osalta nykyistä 240 litran jäteastiaa). Kustannusvertailua jäteastiakoottain löytyy: Jätemaksutaksa 1.4.2024 (tweb.fi)

Ekomaksuun korotus 16 vuoden jälkeen

Toimialueen jätehuollon perusmaksuja eli ekomaksuja esitetään nostettavaksi 15 prosenttia. Omakotitaloasujalle ehdotettu korotus on 0,49 euroa kuussa eli yhteensä 5,88 euroa per vuosi. Vapaa-ajan asunnolle ehdotettu korotus on 1,93 euroa vuodessa. Perusmaksua ei ole nostettu kuuteentoista vuoteen.

Ehdotettu muutos ekomaksuluokissa toisi säästöjä 3–9 huoneiston kiinteistöjen ekomaksuihin.

Muulle asumiselle, esimerkiksi palveluasumiselle, esitetään omaa porrastettua asukaspaikan määrään sidottua ekomaksuluokkaa nykyisen huoneistokohtaisen ekomaksun sijaan. Tämä pääasiassa laskisi kustannuksia, pois lukien tehostettu palveluasuminen, josta ei aikaisemmin ole peritty ekomaksua.

Poltettavan jätteen tyhjennysmaksuihin esitetään korotuksia. Korotukset johtuvat yleisen kustannustason noususta sekä kuljetuspuolella että jätteen käsittelyssä. 240 litran jäteastian tyhjennysmaksu nousisi 1.4.2024 alkaen 82 senttiä per tyhjennyskerta ja 660 litran jäteastian maksu nousisi 86 senttiä per tyhjennyskerta.

Jätemaksutaksaluonnoksessa esitetään paperilaskulle kahden euron lisämaksua, jolla ohjataan laskun vastaanottamiseen sähköisten kanavien kautta ja näin vähentämään paperijätteen määrää.

TSV-taksa ja palvelutasokuvaus

Myös kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun jätemaksutaksa on samaan aikaan lausunnoilla. Tässä merkittävin muutos on mahdollisuus korottaa tai alentaa jätehuoltokeskuksen tonnihintoja +- 25 prosentilla, mikäli ehdot tähän täyttyvät.

Etapin toimialueen palvelutasomääritystä ollaan myös päivittämässä. Uudesta verkkopohjaisesta palvelutasokuvauksesta näkee, mitä palveluja kuntien asukkailla on saatavilla jätemaksuja vastaan. Jätehuolto katetaan jätelain mukaisesti asukkaiden jätemaksuilla.

Lue tästä palvelutasokuvauksesta: Esityslista (tweb.fi)

Taksaluonnoksiin ja palvelutasokuvaukseen voi tutustua Lakeuden jätelautakunnan nettisivuilla kohdassa Taksat 5.12.2023 alkaen. Lue lisää taksoista: https://ilmajoki.fi/jatelautakunta/taksat/

Jätemaksutaksojen muutoksesta kuulutetaan Alavuden, Ilmajoen, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin virallisilla ilmoitustauluilla 5.12.2023-11.1.2024. Luonnokset ja ohjeet mielipiteen ilmaisemiseen ovat myös niissä nähtävillä.

Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti jätelautakunnalle viimeistään 11.1.2024 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@ilmajoki.fi tai Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI.

Lisätietoja antaa:
30.11.-21.12.2023 ja 2.1.-11.1.2024 jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila, 044 4191 879 tai jatelautakunta@ilmajoki.fi