Poltettavan jätteen tyhjennysmaksuihin tulee korotuksia. Korotukset johtuvat yleisen kustannustason noususta sekä kuljetuspuolella että jätteen käsittelyssä.

Esimerkiksi 240 litran jäteastian tyhjennysmaksu nousee 10,8 prosenttia, mikä tarkoittaa 86 senttiä per tyhjennyskerta. Vastaavasti 660 litran maksu nousee 1,24 euroa per tyhjennyskerta.

Jätemaksutaksaan on lisätty uusi maksuluokka kaksilokeroastian tyhjennykselle. Tyhjennysmaksu on 240 litran kaksilokeroastialle 7,91 euroa per tyhjennyskerta. Poltettavalle jätteelle on 240 litran kaksilokeroisessa astiassa tilaa 144 litraa ja biojätteelle 96 litraa Tyhjennysmaksu 370 litran kaksilokeroastialle on 10,03 euroa tyhjennyskerralta. Tässä astiassa on tilavuutta poltettavalle jätteelle 222 litraa ja biojätteelle 148 litraa.

”Jos verrataan uuden jätemaksutaksan hinnoilla 240 litran poltettavan jätteen astian ja kaksilokeroisen 370 litran astian tyhjennyshintoja, asukas saa biojätteen noudon kiinteistöltä 1,26 eurolla”, toteaa jätehuoltopäällikkö Jenni Laitila Lakeuden jätelautakunnasta. Korotusta voi hänen mukaansa pitää maltillisena, koska nykyisillä kuljetuskustannuksilla montaa palvelua ei kotipihaan tuohon hintaan saa.

Uusi maksuluokka liittyy uuden jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisiin jätehuollon kehitystoimiin. Biojätteen erilliskeräys laajenee kaikille kiinteistöille porrastetusti alueittain vuosina 2024–2026. Pientaloissa biojätteen keräys tullaan toteuttamaan kaksilokeroastialla, jossa on omat lokeronsa biojätteelle ja poltettavalle jätteelle.

Ekomaksuun korotus, paperilaskuun lisämaksu

Toimialueen jätehuollon perusmaksu eli ekomaksu nousee 15 prosenttia. Omakotitaloasukkaille korotus on 0,49 euroa kuussa eli yhteensä 5,88 euroa per vuosi. Vapaa-ajan asunnolle korotus on 1,93 euroa vuodessa. Perusmaksua ei ole nostettu kuuteentoista vuoteen.

Muutos ekomaksuluokissa tuo säästöjä 3–9 huoneiston kiinteistöjen ekomaksuihin.

Muulle asumiselle, esimerkiksi palveluasumiselle, on jätemaksutaksassa oma porrastettu asukaspaikan määrään sidottu ekomaksuluokka nykyisen huoneistokohtaisen ekomaksun sijaan. Tämä pääasiassa laskee kustannuksia, pois lukien tehostetussa palveluasumisessa, josta ei aikaisemmin ole peritty ekomaksua.

Jätemaksutaksaan tuli paperilaskulle kahden euron lisämaksu, jolla ohjataan laskun vastaanottamiseen sähköisten kanavien kautta ja näin vähentämään paperijätteen määrää.

Jätemaksutaksan muutoksesta on pyydetty mielipiteitä mm. toimialueen jäsenkunnilta ja asukkailta. Määräaikaan mennessä jätelautakunta vastaanotti taksasta kuusi lausuntoa. Esitys hyväksyttiin kokouksessa ilman muutoksia.

Taksa kokonaisuudessaan:

Jätemaksutaksa