Lumenluonti ja hiekoitus ovat tarpeellisia toimia jätehuollon toimimiselle

Paukkupakkaset ja runsas lumi hyydyttävät ja hidastavat jätekuljetuksia

Runsas lumentulo ja kovat pakkaset ovat vaikeuttaneet ja hidastaneet jätekuljetuksia Etelä-Pohjanmaalla. Jäteauto ei pääse perille, jos teitä ei ole aurattu, hiekoittamaton liukas tie saattaa suistaa ison auton ojaan ja myös autojen hydrauliikka on ollut koetuksella.
Kaikki tämä hidastaa jäteastian tyhjentämistä, ja kun puhutaan sadoista astioista, koko tyhjennysreitin aikataulu viivästyy.
”Vaikka autoissa on ketjut, on ojaan suistumisia sattunut muutamia tänä talvena liukkauden takia, niin että hinausauto on tarvittu apuun”, kertoo Lakeuden Etapin kuljetuspalveluvastaava Ville Kuismin.
Jäteauton kippitoiminto käy hitaasti, kun auton hydrauliikka on hyytynyt kovan pakkasen takia. Myös tämä aiheuttaa Kuisminin mukaan kuljetusten viivästymistä. Pakkasella jäte ei myöskään tiivisty samalla tavalla kuin lämpimällä kelillä, joten autot myös täyttyvät nopeammin. Tällöin tarvitaan ylimääräisiä auton kippauskertoja jätehuoltokeskuksen siirtokuormausasemalle, mikä viivästyttää kuljetuksia edelleen.
Pakkasten äkillinen lauhtuminen kovien pakkasten jälkeen ei Kuisminin mukaan asiaa paranna, vaan tuo omat hankaluutensa, kun tiet muuttuvat hyvin liukkaiksi.

Lumenluonti ja hiekoitus tarpeellisia toimia

 Runsas lumentulo on vielä oma lukunsa jätekuljettajien työtä vaikeuttamassa, mihin kiinteistöjen haltijoiden pyydetään kiinnittävän huomiota.
”Kun lunta tulee paljon ja pääteitä ei pystytä nopeasti auraamaan, puhumattakaan sivuteistä, niin kyllähän se viivästyttää jätekuljetuksia kun tyhjennettävänä on jopa satoja jäteastioita päivän reitillä”, Kuismin toteaa. Jäteastia voi jäädä jopa tyhjentämättä, jos kiinteistölle ei kertakaikkiaan pääse.
Kuisminin mukaan Etapin jätekuljettajat ovat kokeneita ammattilaisia ja suoriutuneet hyvin haasteellisesta urakasta, vaikka tyhjennysaikataulut ovatkin saattaneet hidastua. Luonnonlakeihin hekään eivät silti voi vaikuttaa. Siksi on tärkeää, että jokainen tekee osansa jätehuoltoketjussa sen toimimiseksi, varsinkin ääriolosuhteissa.
”Kyllä toivottavaa on, että auraus ja lumenluonti tehtäisiin jäteastialle johtavalle reitille, jotta sinne pääsee ajamaan. Samoin pihojen ja pihateiden hiekoitus on kiinteistön haltijan vastuulla”, Kuismin muistuttaa.
Jätekuljettajat pyytävät myös, että valaistus ja astian sijainti kiinteistöllä olisi sellainen, niin että jäteastia löytyy pimeässä. On hyvä myös varmistaa, että jäte ei ole jäätynyt kiinni astian sisälle, jotta se kipatessa tyhjenee, ja että jäteastia ei ole jäätynyt maahan kiinni.

 Lisätietoja: Lakeuden Etappi, kuljetuspalveluvastaava Ville Kuismin, puh. 040 774 8520