RE-pisteen ja RE-apin käyttöönotto on sujunut hyvin ja asiakkailta on saatu paljon myönteistä palautetta! Kannustimme käyttöönottovaiheessa latamaan RE-apin tarjoamalla maksuttoman asioinnin sovelluksen käyttäjille. Nyt 8.9. alkaen siirrymme RE-pisteellä normaaliin käytäntöön, jolloin maksullisesta jätteestä peritään maksu myös sovelluksella asioidessa. Hinta maksullisille jätteille on toistaiseksi alle 0,5 kuutiolle 8 euroa ja 0,5-2 kuutiolle 20 euroa. Kierrätettävät ja vaaralliset jätteet otetaan maksutta vastaan kotitalouksilta jatkossakin, kuten kaikilla jäteasemilla.

Uusi versio sovelluksesta käytössä

RE-appi on päivitetty uuteen versioon, jossa on skaalattava pohjakartta alueesta, mikä helpottaa asiointia ja asioinnin suunnittelua etukäteen. Kuormaa tehtäessä on nyt helpompi ottaa huomioon sen purkaminen järjestyksessä Tuubissa. Lisäksi nyt käyttäjä saa itse tarvittaessa poistettua tekemänsä ilmoittautumisen. Muutokset ovat päivittyneet sovellukseen automaattisesti, eivätkä vaadi käyttäjältä toimenpiteitä.

Lisätietoja:

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@etappi.com
06 421 4900