Omakoti- ja paritaloille koko toimialueella tulee uutena palveluna biojätteen erilliskeräys porrastetusti alkaen vuonna 2024 niin sanottuun kaksilokeroiseen astiaan, joista toisessa osassa kerätään poltettavaa jätettä ja toisessa biojätettä. Näin pystytään tyhjentämään molemmat jätelajit samalla kertaa jäteautolla, jossa on vastaavat lokerot. Vaihtoehtona erilliskeräykselle säilyy edelleen omatoiminen kompostointi kotikiinteistöllä, jolloin Etappi ei tuo lokeroastiaa pihaan.

Omatoimisesta kompostoinnista tulee tehdä kompostointi-ilmoitus helmikuun 2023 loppuun mennessä jo käytössä olevista kompostoreista. Uusien kompostoreiden osalta ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden sisällä käyttöönotosta. Ilmoituksen voi tehdä jätelautakunnan nettisivuilla tai Etapin asiakaspalvelun kautta. Tee kompostointi-ilmoitus sähköisellä lomakkeella täällä:

Kompostointi-ilmoitus

 

Lue lisää palvelujärjestelmästä

 

Neuvoja omatoimiseen kompostointiin