Lakeuden Etapin tekemä tuore jätetutkimus kertoo, että 93,8 painoprosenttia kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastian sisällöstä on jätevoimalassa energiana hyödynnettäväksi soveltuvaa eli polttokelpoista materiaalia. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2019, jolloin poltettavaksi soveltuvaa jätettä astioissa oli 97,1 prosenttia.

Kodin poltettavaan jätteeseen laitetaan Etelä-Pohjanmaalla eniten biojätettä, muovia, paperia, kartonkia ja pahvia.

biojätteen määrä kotitalouksien poltettavan jätteen astiassa on vähentynyt ilahduttavasti eli reilut viisi prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa. Poltettavan jätteen joukossa oli nyt biojätettä 26,1 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 31,0. Määrä on alle valtakunnallisen keskitason.

Toisaalta kartonki-, metalli-, muovi- ja lasipakkauksia löytyi poltettavasta jätteestä 37,4 prosenttia, mikä on noin neljä prosenttiyksikköä edelliskerran tutkimustulosta enemmän.

”Tutkimuksen tuloksessa myönteistä on, että biojätteen osuus jäteastian sisällöstä on vähentynyt reippaasti edelleen kahdessa vuodessa. Suurimpana nousijana ovat pakkausjätteet, kuten kodin elintarvikepakkaukset”, toteaa tutkimuksesta vastaava käsittelypäällikkö Marko Knuuttila Lakeuden Etapista.

Kotona olo lisäksi pakkausjätteen määrää

Pakkausjätteen määrän kasvu poltettavan jätteen astioissa kertonee korona-ajasta kotioloissa, jolloin pakkauksia on myös kulutettu enemmän. Pakkausjätteille on kuitenkin olemassa oma keräysväylänsä ekopisteillä ja taloyhtiöiden erilliskeräyksessä, jonka kautta ne päätyvät kierrätykseen.

”Kotona ollessa myös pakkausjätettä on syntynyt normaalia enemmän. Toisaalta työmatkojen sekä kaupassa ja apteekeissa käyntien määrän väheneminen on ehkä vaikuttanut siihen, että pakkausjätteiden keräyspisteillä on käyty vähemmän”, Knuuttila arvioi.

Tulevaisuudessa pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelumahdollisuudet tulevat vielä lisääntymään, kun uuden jätelain myötä kotitalouksien jätteiden erilliskeräystä tullaan lisäämään kiinteistöillä.

Jäteastioista löytyy vieläkin paristoja, lääkkeitä, metallia ja lasia

Jätetutkimus osoittaa, että kodin poltettavan jätteen astiaan laitetaan edelleen myös sinne kuulumattomia jätettä, joille keräys on järjestettynä ekopisteillä ja jäteasemilla.

Poltettavan jätteen joukossa oli poltettavaksi soveltumatonta jätettä 6,2 prosenttia, mikä sisältää metallia 2,2 ja lasia 1,9 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkaromua astioista löytyi 0,4 prosenttia ja vaarallisia jätteitä, esimerkiksi paristoja ja lääkkeitä 0,4 prosenttia. Vaikka määrä on pieni, on sekin liikaa, koska vaarallisten jätteiden osalta tulisi olla nollatoleranssi.

”Lääkkeille on tarjolla Etapin järjestämä maksuton vastaanotto apteekeissa, ja paristoja kerätään kaupoissa sekä jäteasemilla ja nyt myös RE-pisteellä”, Knuuttila muistuttaa.

Vaarallisen jätteen laittaminen poltettavan jätteen astiaan on kielletty jätehuoltomääräyksissä ja hyvästä syystä. Varsinkin jäteastiaan laitetut litiumparistot ja akut saattavat aiheuttaa todellisen palovaaran, jopa räjähdysvaaran, jos niitä joutuu jätepuristimeen, jäteautoon tai jätevoimalaan.

Miten tutkimus tehtiin?

Jäteanalyysissä selvitettiin kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastioiden sisältö ja eri jätelajien osuus jätekuormissa. Yhteensä 70 jäteauton kuormat analysoitiin siten, että kaikista toimialueen kunnista saatiin näytteitä. Kuormista otettiin kokoomanäytteet, jotka lajiteltiin ja punnittiin.

Tutkimus tehtiin jätehuoltokeskuksen siirtokuormaukseen tuoduista kotitalouksien jätteistä. Yhteensä jätettä punnittiin noin reilut 1800 kiloa. Tutkittu määrä on viisi näytettä ja liki viisisataa kiloa enemmän kuin vuonna 2019.

Etapin jätetutkimus tehtiin valtakunnallisen Laatujäte-hankkeen suosituksen mukaisesti, mikä varmistaa valtakunnallisen vertailtavuuden.