Pakkausjätteiden erilliskeräys laajeni

Pakkausjätteiden eli kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten erilliskeräysvelvoite tuli voimaan taajamissa 1.7.2023 alkaen kiinteistöillä, joissa on 3 huoneistoa tai enemmän.

Biojätteet kerätään niiltä kiinteistöiltä, joilla ei kompostoida

Biojätteen keräys tulee laajenemaan kaikille asuinkiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien, alueittain viidessä vaiheessa 1.4.2024 – 1.4.2026 välisenä aikana.

 

Lue lisää Spot-palveluista