Jurvan alue on kuulunut vuoden alusta muun Kurikan tapaan Lakeuden Etapin jätehuoltoon Kurikan kaupungin päätöksen mukaisesti. Etappi huolehtii nyt samoista jätehuollon asioista Jurvassa kuin Botniarosk huolehti aikaisemmin. Jätehuollon eri toimijoiden roolit ovat aiheuttaneet alueella hämmennystä. Vaikka Jurvan jätehuolto siirtyi Etapin vastuulle, ei se vaikuttanut kuljetusjärjestelmään. Alueella säilyy kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus poltettavalle jätteelle.

Etapin tehtävät Jurvassa

Etapin tehtäviin Jurvan alueella kuuluu ylläpitää jäteasemaa ja ekopisteitä sekä tarjota jäteneuvontaa. Alueella toimiville yksityisille jätteenkuljetusyrityksille Etappi tarjoaa jätteenpurkupaikan ja jätteenkäsittelyn. Kunnan tehtävänä on huolehtia asumisessa syntyvän jätteen käsittelystä ja siksi jätteet kuljetetaan myös Jurvasta Etapin vastaanottopisteisiin.

Koska Jurvassa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä eikä kunnan järjestämä, on asukkaiden edelleen tilattava itse jätteenkuljetus eli poltettavan jätteen jäteastian tyhjennys yksityisiltä jätteenkuljetusyrityksiltä. Etappi ei voimassa olevan kuljetusjärjestelmän takia voi järjestää poltettavan jätteen jäteastian tyhjennyksiä Jurvassa eikä myöskään toimittaa maksutta jäteastioita kiinteistöille, kuten muulla toimialueella. Jäteastioita jurvalaiset voivat halutessaan ostaa Jurvan jäteasemalta.

Muualla Etapin toiminta-alueella on voimassa kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin Etappi kilpailuttaa ja järjestää jäteastian tyhjennykset asukkaiden puolesta. Etapin astiapalvelu toimittaa tällöin maksutta myös jäteastiat kiinteistöille, joilla se hoitaa tyhjennyksetkin.

Mikä Jurvan alueen jätehuollossa muuttui?

Jätehuollon järjestäjän vaihtuminen Botniaroskista Etappiin ei käytännössä muuttanut jurvalaisten arkea juurikaan. Kodin poltettava jäte tulee jatkossakin päätymään pohjalaisjäteyhtiöiden yhteiseen Westenergyn jätevoimalaan Mustasaareen, nyt jatkossa vaan Etapin siirtokuormauksen kautta. Tämä ei näy asiakkaisiin päin mitenkään, koska jätekuljetukset hoitava yritys toimittaa jätteet siirtokuormaukseen.

Jurvan alueella biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräykset toteutetaan kunnan järjestämänä kuljetuksena taloyhtiöillä jätelain erilliskeräysvelvoitteiden mukaisesti. Biojätteen osalta erilliskeräys alkaa 19.7.2023 ja pakkausjätteiden osalta 1.7.2023. Etappi tulee noutamaan biojätteet ja pakkausjätteet vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä taajamissa.

Etappi toimittaa keräysastiat maksutta bio- ja pakkausjätteille

Asukkaiden ei itse tarvitse hankkia pakkaus- ja biojätteiden keräysastioita, vaan Etapin astiapalvelu tuo astiat kiinteistöille ilman erillistä maksua, koska nämä jätteet kuuluvat kunnan järjestämään kuljetukseen. Myös rikkoutuneet astiat vaihdetaan automaattisesti ehjiin maksutta. Poltettavan jätteen astiat asukkaiden tulee kuitenkin edelleen hankkia itse kuljetusjärjestelmän takia.

Jurvassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä lietteen kuljetus. Eli asiakkaat tilaavat edelleen asumisessa syntyvän lietteen tyhjennyksen suoraan haluamaltaan kuljetusurakoitsijalta, jonka tulee olla viranomaisten jätehuoltorekisteriin hyväksymä toimija. Lasku tyhjennyksestä tulee edelleen Jurvassa urakoitsijalta itseltään ja asiakkaan tulee itse pitää kirjanpitoa tyhjennyksistä. Asumisessa syntyvien lietteiden laskutus siirtyy Etapille 1.4.2023, jolloin lasku asumislietteen käsittelystä tulee Etapilta. Tämän jälkeen Etappi huolehtii myös kirjanpidosta asiakkaan puolesta.

Näin Etapin jätehuolto etenee Jurvassa

Palvelupisteet:

  • Jurvan asukkaat voivat asioida kaikilla Etapin jäteasemilla 1.1.2023 lähtien. Jurvan nykyinen jäteasema säilyy entisellä paikallaan. Myös palveluajat ovat samat. Jäteasemilla siirrytään Etapin taksan mukaiseen hinnoitteluun. Katso hinnastot
  • Ekopisteet säilyvät ennallaan samoin kuin vapaa-ajankiinteistöille tarkoitettu aluekeräyspiste.
  • Etappi perii ekomaksua eli jätehuollon perusmaksua 1.1.2023 lähtien. Ensimmäinen lasku tulee kevään aikana. Ekomaksulla kustannetaan mm. ekopiste- ja jäteasemapalvelut, kierrätettävien ja vaarallisten jätteiden keräilystä ja kuljettamisesta koituvat kulut sekä tiedotus ja jäteneuvonta.

Jätteiden keräys:

  • Pakkausjätteet eli kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset kerätään 1.7. 2023 lähtien vähintään viiden huoneiston taloyhtiöiltä taajamissa.
  • Biojätteiden erilliskeräys käynnistyy 19.7. 2023 lähtien vähintään viiden huoneiston taloyhtiöistä. Biojätteet käsitellään Etapin biokaasulaitoksessa, jossa niistä tuotetaan biokaasua ja Ranu-maanparannusraetta yhdessä puhdistamolietteen kanssa.
  • Etapin astiapalvelu toimittaa ilman erillistä maksua pakkausjätteiden ja biojätteiden jäteastiat kiinteistöille ennen keräysten käynnistymistä.
  • Asukkaiden tulee itse kilpailuttaa ja tilata poltettavan jätteen astian tyhjennykset sekä hankkia poltettavan jätteen astiat. Koska alueella säilyy toistaiseksi kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.