Miksi biojätettä pitää kerätä, vaikka meiltä ei sitä tule?

Biojätteen erilliskeräys tuli velvoitteeksi jätelakiin vuonna 2021, jonka mukaisesti Etappi on suunnitellut keräyksen toteuttamisen. Lain ja jätehuoltomääräysten mukaan biojätteet on lajiteltava kaikilla kiinteistöillä joko itse kompostoimalla tai osallistumalla erilliskeräykseen, jotta kierrätysastetta saadaan nostettua.

Etappi järjestää biojätteen erilliskeräyksen kaksilokeroisella jäteastialla 1–4 huoneiston kiinteistöiltä toimialueen kunnissa. Kaksilokerokeräys valittiin siksi, että näin vähennetään jäteautojen päästöjä, kun kahta jätelajia voidaan kerätä yhdellä tyhjennyskerralla.

Näin ei myöskään haittaa se, että biojätettä tulee vähän, koska sitä ei erikseen haeta, vaan se tyhjennetään samalla kertaa poltettavan jätteen kanssa lokeroautoon. Pienikin määrä biojätettä kannattaa lajitella, jotta se saadaan kiertoon.

Kaksilokeroastian voi ottaa myös kimpassa naapurin kanssa, jos jätettä syntyy vähän.

Kaksilokeroastian kimppasopimus

 

Biojätteen pakkaaminen

Miten biojäte pakataan?

Kaksilokeroastiaa käytettäessä biojäte tulee pakata ja pakkaus sulkea. Pakkaamisella estetään astian likaantumista ja hajuhaittoja. Pakkaaminen pitää myös keittiön biojätteen keräysastian siistinä.

Biojätteen voi pakata biohajoavaan muovipussiin tai paperipussiin. Pakkaamiseen voi käyttää myös esimerkiksi sanomalehdestä taiteltua pussia tai pinnoittamatonta kartonkipakkausta, kuten keksi- ja muropakettia tai jauhopussia.

Satunnaisesti syntyvät öljy- ja rasvajätteet sekä paljon nesteitä sisältävät ruokajätteet, kuten keitot ja kinkunrasva, voidaan pakata myös pinnoitettuun kartonkitölkkiin, esimerkiksi maitotölkkiin. Nesteet kannattaa imeyttää esimerkiksi sanomalehteen tai kananmunakennoon, jonka jälkeen ne voi pakata biohajoavaan paperipussiin tai muovipussiin, ilman että pussi vuotaa.

Saako biojätteet pakata pinnoitettuun kartonkitölkkiin?

Satunnaisesti keittiössä syntyvät öljy- ja rasvajätteet sekä paljon nesteitä sisältävät ruokajätteet, kuten keitot ja kinkunrasva, voi pakata pinnoitettuun kartonkitölkkiin, esimerkiksi maitotölkkiin. Nesteet kannattaa kuitenkin ensisijaisesti imeyttää esimerkiksi sanomalehteen tai kananmunakennoon, jonka jälkeen ne voi pakata biohajoavaan muovipussiin tai paperipussiin ilman, että pussi vuotaa.

Miksi biojätettä ei saa pakata muovipussiin?

Biojätettä ei saa pakata muovipussiin, koska se ei ole biohajoava, vaan päätyy biokaasulaitoksen prosessiin, jossa tuotetaan Ranu-maanparannusraetta. Ranulla on tarkat laatukriteerit esim. mikromuovin osalta.

Jakaako Etappi ilmaisia biopusseja/paperipusseja?

Biojätepussit tulee hankkia itse, samoin kuin oman kodin poltettavan jätteen roskapussit.

Paljonko sanomalehteä saa laittaa biojätteeseen?

Sen verran kuin on pakkaamisen tai nesteen imeyttämisen kannalta on tarpeellista. Muuten sanomalehdet kuuluvat paperinkeräykseen.
Täältä löydät sekä videon että kuvallisen ohjeen sanomalehtipussin taitteluun (rullaa aivan sivun loppuun):

Biojätteen lajitteluohje

Miten toimia nestemäisten ruokajätteiden kanssa?

Nesteet kannattaa imeyttää ennen biojäteastiaan laittamista esimerkiksi sanomalehteen tai kananmunakennoon, jonka jälkeen ne voi pakata biohajoavaan paperipussiin tai muovipussiin, ilman että pussi vuotaa. Satunnaisesti syntyvät nestemäiset ruokajätteet, kuten öljy- ja rasvajätteet sekä keitot ja kinkunrasva, voidaan pakata myös pinnoitettuun kartonkitölkkiin, esimerkiksi maitotölkkiin. Älä kuitenkaan käytä pinnoitettua kartonkitölkkiä normaalin kiinteän biojätteen pakkaamiseen.

Saako biojäteastiaan laittaa sisäpussin?

Ei saa. Etappi käyttää taloyhtiöiden biojätteen erillisastioissa sisäsäkkeinä jätesäkkejä, jotka saadaan repimällä pois biojätteen seasta laitoksessa ennen jatkokäsittelyä. Isoja kuormallisia pieniä, tiukkaan pakattuja muovipusseja ei sen sijaan pystytä poistamaan samalla tavalla. Tästä syystä biojäteastioiden sisäsäkkeinä voidaan käyttää tavallisia jätesäkkejä ilman, että ne aiheuttavat haittaa biojätteen jatkokäsittelyssä, koska ne siis pystytään poistamaan biojätteen seasta.

Muovia ei vastaanoteta biokaasulaitokseen, koska se ei ole biohajoavaa. Etapin alueella biojätteestä ja puhdistamolietteestä tuotetaan biokaasua ja kierrätyslannoite-Ranu-maanparannusraetta, jolla on tiukat laatuvaatimukset esim. mikromuovin osalta.

Biojäte tuleekin tästä syystä pakata biohajoavaan materiaaliin, kuten esimerkiksi paperipussiin, biohajoavaan muovipussiin, sanomalehdestä taiteltuun pussiin tai esimerkiksi pinnoittamattomaan kartonkipakkaukseen (kuten keksi- tai muropakettiin) ja sulkea pussi ennen keräysastiaan laittamista.

 

Saako biojäteastiaan laittaa…

Isot luut, kuten kinkun luun?

Iso kinkun luu kuuluu poltettavaan jätteeseen. Pienet luut ja kalan ruodot kuuluvat biojäteastiaan tai kompostoriin.

Kasveja ja kukkia?

Biojätteeseen saa laittaa kerralla yksittäiset kasvit, kuten esimerkiksi leikkokukat ja ruukkukasvin kasviosat.

Haravointijätteitä?

Ei saa. Haravointijäte päätyy eri käsittelyprosessiin kuin biojäte. Se kompostoidaan ja siitä tehdään multatuotteita yhteistyössä Kekkilä Oy:n kanssa. Biojäte taas päätyy Etapin biokaasulaitokseen ja siellä maanparannusrakeen tuotantoon.

Kukkamultaa?

Kukkamultaa ei pidä laittaa biojätteeseen. Se kuuluu kodin poltettavan jätteen jäteastiaan, johon sitä voi laittaa yhden pienen ruukullisen verran.

Hiukset ja karvat?

Hiukset ja karvat kuuluvat poltettavaan jätteeseen, koska ne maatuvat hyvin hitaasti.

Eläinten ruokaa?

Kyllä saa.

Servietit?

Biojätteeseen voi laittaa talouspaperia, lautasliinoja ja nenäliinoja imemään nestettä biojätteistä.

Kuolleen hiiren?

Ei saa. Etapin biokaasulaitoksessa ei ole lupaa ottaa kuolleita eläimiä vastaan. Yksittäisen kuolleen hiiren voi laittaa poltettavan jätteen astiaan.

Kananmunankuoret?

Ei saa laittaa. Munankuoret lajitellaan nykyisin biojätteen sijasta poltettavaan jätteeseen. Tämä johtuu siitä, että kovat kuoret eivät hajoa vaan kivettyvät ja aiheuttavat haitallisia tukoksia biokaasulaitoksen käsittelyprosessissa.

Eläinten jätöksiä ja kuivikkeita?

Eläinten jätöksiä ei saa laittaa biojätteeseen, koska esim. koirankakkapussit ovat yleensä muovia, jota biojätteeseen ei saa laittaa. Biojäte päätyy Ranu-maanparannusrakeen tuotantoon, jolla on tarkat laatukriteerit esim. mikromuovin osalta. Eläinten jätöksiä ei saa laittaa biojätteeseen myöskään hygieniasyistä. Ulosteet sisältävät taudinaiheuttajia, joten niiden päätyessä biojätteen mukana biokaasulaitokseen, voivat työntekijät altistua taudeille. Kyse on näin ollen myös työturvallisuudesta.