Lakeuden Etapin Palvelutasokuvaus kiteyttää yhdellä sivulla helposti ja nopeasti, mitä palveluita jätemaksuja vastaan on tarjolla asukkaille ja muille kuntavastuullisen jätehuollon asiakkaille.

Palvelukokonaisuudet on jaettu allekkain seitsemään osaan, joihin voi siirtyä oman mielenkiintonsa mukaan painikkeiden avulla. Jokainen palvelukokonaisuus esitellään sivulla lyhyesti ja ytimekkäästi. Lukija pääsee tutustumaan aiheeseen halutessaan myös syvemmin eri painikkeista. Viemällä hiiren kursorin painikkeen päälle, avautuu inforuutu, joka kertoo mitä linkin takaa löytyy.

Aiheita ovat Kodin jätehuolto, Jäteasemat ja RE-pisteet, Ekopisteet, Asukkaiden asiointikanavat, Palvelut suurasiakkaille, Tiedotus ja jäteneuvonta sekä Tulevaisuuden jätehuolto.

Palvelukokonaisuuksien kuvitukset tuovat sivulle visuaalisuutta sekä avaavat ja auttavat osaltaan hahmottamaan kunkin palvelun sisältöä. Palvelutasokuvaus on toteutettu verkkopohjaisena saavutettavana dokumenttina, joka täyttää saavutettavuusvaatimukset luokassa AA.

Miksi palvelutasokuvaus tehtiin?

Suurin osa jäteyhtiön palveluista on lakisääteisiä ja osa niistä järjestetään tuottajavastuun alaisten tahojen kanssa yhteistyössä. Palveluiden järjestämistavassa on Suomessa alueellisia eroja, joten paikallinen jätehuolto voi olla eri puolilla Suomea hyvinkin eri tavalla järjestetty. Tästä syystä Lakeuden jätelautakunta ja Etappi haluavat esitellä oman alueensa palvelut asukkailleen selkeästi sekä nykyaikaisessa digitaalisessa ja helposti lähestyttävässä muodossa.

Tutustu palvelutasokuvaukseen täältä:

Palvelutasokuvaus