Taksaluonnoksen merkittävin muutos voimassa olevaan jätemaksutaksaan on jäteasemien ja RE-pisteen vastaanottohinnoittelussa. Luonnoksessa esitetään, että maksullista jätettä sisältävän jätekuorman vastaanottomaksu määräytyisi jätemäärään perustuen riippumatta jätelajista. Tällä hetkellä vastaanottomaksut ovat jätelajikohtaisia.

Vuoden 2022 alusta jäteasemilla enintään 0,5 kuution jäte-erä maksaisi 11 euroa ja 0,5–2 kuution erä 21 euroa. Kierrätettävät ja vaaralliset jätteet otetaan jäteasemilla maksutta vastaan kotitalouksilta jatkossakin, kuten kaikilla jäteasemilla.

Taksaluonnokseen voi tutustua Lakeuden jätelautakunnan nettisivuilla kohdassa ”Taksat”. Jätemaksutaksan muutoksesta kuulutetaan Alavuden, Ilmajoen, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin virallisilla ilmoitustauluilla ja nettisivuilla. Luonnos jätemaksutaksasta ja ohjeet mielipiteen ilmaisemiseen ovat myös niissä nähtävillä.

Luonnos jätemaksutaksaksi 1.1.2022 alkaen on nähtävillä 10.9. – 11.10.2021 välisenä aikana Lakeuden Etapin ja jätelautakunnan toimialueen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja nettisivuilla sekä jätelautakunnan nettisivuilla. Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä luonnoksesta 11.10. klo 15 mennessä.

Lue taksaluonnos

 

Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti jätelautakunnalle viimeistään 11.10.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@ilmajoki.fi tai Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI.

Lisätietoja antaa:
vs. jäteasiamies Päivi Mikkola
jatelautakunta@ilmajoki.fi
puh. 044 4191 879