Etapin Spot-palvelut etenee. Lapualla, Ilmajoella ja kanta-Kurikassa keräys on jo lähtenyt käyntiin ja seuraavaksi kaksilokeroastioita ryhdytään jakamaan Seinäjoelle alkaen viikolla 17. Niiden tyhjentäminen käynnistyy heinäkuussa. Muu Etapin toimialue tulee perässä vaiheittain vuoteen 2026 mennessä.

Kaksilokerokeräyksessä poltettava jäte ja biojäte kerätään samassa astiassa omiin lokeroihinsa ja myös tyhjennetään samalla kertaa lokeroautoon omiin vastaaviin lokeroihinsa. Näin saadaan edistettyä kierrätystä lisäämättä kuljetusten päästöjä.

Spot-palvelut

Kaksilokeroastiaa ei tuoda, jos kompostointi-ilmoitus on tehty

Kuntien asukkaat voivat valita kompostoivatko omatoimisesti biojätteet vai osallistuvatko Etapin järjestämään erilliskeräykseen. Kompostoinnin voi järjestää myös kimpassa naapurin kanssa. Kompostoinnista on kuitenkin tehtävä viranomaiselle tai Etappiin kompostointi-ilmoitus. Ilmoitus tarvitaan myös kansallista rekisteriä varten, jotta kierrätysaste pystytään laskemaan EU:ta varten.

”Jos kiinteistöltä on tehty ilmoitus omatoimisesta kompostoinnista, kaksilokeroastiaa ei toimiteta, vaan normaali poltettavan jätteen astia voidaan edelleen pitää käytössä”, toteaa Etapin kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala. Mieltään voi muuttaa vielä jälkikäteenkin, jos haluaa vaihtaa biojätteen käsittelymenetelmää kompostoinnista erilliskeräykseen tai toisinpäin.

Taustalla lakimuutos ja kierrätysasteen noston tavoite

Muutos perustuu vuonna 2021 voimaan tulleeseen uuteen jätelakiin ja alueellisiin jätehuoltomääräyksiin, joiden mukaisesti biojätteiden erilliskeräystä on lisättävä kierrätyksen edistämiseksi. Etapissa päädyttiin laajempaan biojätteen keräysalueeseen kuin pelkästään jätelain edellyttämiin isoihin taajamiin, koska siten saadaan nostettua kierrätysastetta tehokkaammin ja tarjottua palvelut tasapuolisesti eri alueille.

”Kaksilokerokeräyksellä biojätteen erilliskeräyspalvelu pystytään toteuttamaan koko toimialueelle ja myös pienkiinteistöille, joihin sitä on toivottukin”, Hautala selvittää.

Hautalan mukaan kaksilokerojärjestelmällä jätehuollon kustannukset saadaan pidettyä asiakkaalle kohtuullisena. Kaksilokeroastian tyhjennysmaksu on sisällytetty uuteen jätemaksutaksaan, joka astui voimaan 1.4.2024.

Jätemaksutaksa 1.4.2024

Kaksilokeroastiat nähtävillä jäteasemilla ja kirjastoissa

Vanha poltettavan jätteen astia jää kiinteistölle siihen saakka, kun lokeroastian voi ottaa käyttöön. Kiinteistön haltija voi pitää itse ostamansa astian muussa käytössä, Etappi noutaa omat astiansa pois kaksilokerokeräyksen käynnistyttyä.

Etappi on lähettänyt asukkaille myös kirjeen, jossa ilmoitetaan oletettu kaksilokeroastian koko, joka perustuu kiinteistöllä nykyisin olevan poltettavan jätteen astian kokoon. Jos ilmoitettu koko ei tunnu sopivalta, vaan kiinteistölle haluaan isompi tai pienempi kaksilokeroastia, astian koon voi vaihtaa olemalla yhteydessä Etapin asiakaspalveluun.

Kaksilokeroastioita voi halutessaan käydä tutkimassa Seinäjoen, Nurmon ja SeAMK:n kirjastoissa toukokuun loppuun saakka.

Biojätteen keräys kaksilokeroastialla etenee näin:

Ilmajoki, kanta-Kurikka, Lapua: 1.4.2024 alkaen

Seinäjoki 1
• Seinäjoki keskustaajama: 1.7.2024 alkaen
Seinäjoen keskusta, Marttila, Itikka, Uppa, Kapernaumi, Pohja, Jouppi, Jouppila, Alakylä, Katajalaakso, Kultavuori, Huhtala, Kasperi, Kivistö, Pajuluoma, Hallilanvuori, Törnävä, Kärki, Simuna, Pruukinranta, Soukkajoki, Hyllykallio, Tanelinranta, Karhuvuori, Kertunlaakso, Nurmon keskusta ja Teppo

Seinäjoki 2
• Seinäjoen keskustaajaman ulkopuolinen alue, Ylistaro ja Nurmon taajaman ulkopuoliset alueet 1.5.2025 alkaen

Kuortane: 1.5.2025 alkaen

Seinäjoki 3
• Peräseinäjoki: 1.1.2026 alkaen
Peräseinäjoen kirkonkylä, Honkakylä, Lehtimäenkylä, Riskunmäki-Viitalankylä, Kihniänkylä, Luomankylä, Juupakylä ja Haapaluoma

Kurikan Jalasjärvi: 1.1.2026 alkaen

Alavus, Ähtäri ja Kihniö: 1.4.2026 alkaen

Lisää tietoa kaksilokerokeräyksestä:

Kysymyksiä ja vastauksia kaksilokerokeräyksestä

 

Katso täältä ohjeet biojätteen lajitteluun ja pakkaamiseen:

Biojätteen lajittelu- ja pakkaamisohjeet