Tammikuussa Lapualle, tammi-helmikuussa Ilmajoelle ja maaliskuussa kanta-Kurikkaan jaettavien kaksilokeroastioiden tyhjentäminen käynnistyy huhtikuun alussa. Tuolloin lokeroautot lähtevät liikenteeseen, joten kaksilokeroastioita ei ole tarkoitus ottaa heti käyttöön. Kaksilokeroastioiden jakaminen käynnistyi vuoden alussa Lapualla ja viikolla neljä Ilmajoella. Kanta-Kurikassa jakelu käynnistyy viikolla 9.

”Kaksilokerokeräys käynnistyy lokeroautoilla huhtikuun alusta, joten astiat voi ottaa käyttöön maaliskuun loppupuolella. Astioiden jakelu-urakka on kuitenkin niin mittava, että sitä ryhdytään tekemään suunnitelmallisesti jo hyvissä ajoin”, kertoo Etapin kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala. Jaettavana on ensimmäisessä vaiheessa reilut 8000 astiaa.

Seuraavassa vaiheessa kaksilokerokeräys käynnistyy Seinäjoella heinäkuun alussa. Muu Etapin toimialue tulee perässä vaiheittain vuoteen 2026 mennessä.

Kaksilokerokeräyksessä poltettava jäte ja biojäte kerätään samassa astiassa omiin lokeroihinsa ja myös tyhjennetään samalla kertaa lokeroautoon omiin vastaaviin lokeroihinsa. Näin saadaan edistettyä kierrätystä lisäämättä kuljetusten päästöjä, Hautala toteaa uudesta jätteiden keräysmenetelmästä.

Kaksilokeroastiaa ei tuoda, jos kompostointi-ilmoitus on tehty

Kuntien asukkaat voivat valita kompostoivatko omatoimisesti biojätteet vai osallistuvatko Etapin järjestämään erilliskeräykseen. Kompostoinnin voi järjestää myös kimpassa naapurin kanssa. Kompostoinnista on kuitenkin tehtävä viranomaiselle tai Etappiin kompostointi-ilmoitus. Ilmoitus tarvitaan myös kansallista rekisteriä varten, jotta kierrätysaste pystytään laskemaan EU:ta varten.

”Jos kiinteistöltä on tehty ilmoitus omatoimisesta kompostoinnista, kaksilokeroastiaa ei toimiteta, vaan normaali poltettavan jätteen astia voidaan edelleen pitää käytössä”, Hautala toteaa. Mieltään voi muuttaa vielä jälkikäteenkin, jos haluaa vaihtaa biojätteen käsittelymenetelmää kompostoinnista erilliskeräykseen tai toisinpäin.

Taustalla lakimuutos ja kierrätysasteen noston tavoite

Muutos perustuu vuonna 2021 voimaan tulleeseen uuteen jätelakiin ja alueellisiin jätehuoltomääräyksiin, joiden mukaisesti biojätteiden erilliskeräystä on lisättävä kierrätyksen edistämiseksi. Etapissa päädyttiin laajempaan biojätteen keräysalueeseen kuin pelkästään jätelain edellyttämiin isoihin taajamiin, koska siten saadaan nostettua kierrätysastetta tehokkaammin ja tarjottua palvelut tasapuolisesti eri alueille.

”Kaksilokerokeräyksellä biojätteen erilliskeräyspalvelu pystytään toteuttamaan koko toimialueelle ja myös pienkiinteistöille, joihin sitä on toivottukin”, Hautala selvittää.

Hautalan mukaan kaksilokerojärjestelmällä jätehuollon kustannukset saadaan pidettyä asiakkaalle kohtuullisena. Kaksilokeroastian tyhjennysmaksu on sisällytetty uuteen jätemaksutaksan luonnokseen, johon voi tutustua Lakeuden jätelautakunnan nettisivuilla. Luonnoksesta voi jättää myös mielipiteitä lautakunnalle: https://ilmajoki.fi/jatelautakunta/taksat/

Kaksilokeroastiat nähtävillä jäteasemilla ja kirjastoissa

Vanha poltettavan jätteen astia jää kiinteistölle siihen saakka, kun lokeroastian voi ottaa käyttöön. Kiinteistön haltija voi myös pitää astian, jos haluaa.

Etappi on lähettänyt Lapuan, kanta-Kurikan ja Ilmajoen asukkaille myös kirjeen, jossa ilmoitetaan oletettu kaksilokeroastian koko, joka perustuu kiinteistöllä nykyisin olevan poltettavan jätteen astian kokoon. Jos ilmoitettu koko ei tunnu sopivalta, vaan kiinteistölle haluaan isompi tai pienempi kaksilokeroastia, astian koon voi vaihtaa olemalla yhteydessä Etapin asiakaspalveluun.

Kaksilokeroastioita voi halutessaan käydä tutkimassa Lapuan, Kurikan ja Ilmajoen jäteasemilla ja kirjastoissa tammikuun loppuun saakka.

Biojätteen keräys kaksilokeroastialla etenee näin:

  • Lapua, Ilmajoki, kanta-Kurikka: 1.4.2024 alkaen
  • Seinäjoki keskustaajama (sisältää Hyllykallion ja Nurmon taajaman): 1.7.2024 alkaen
  • Seinäjoki, keskustaajaman ulkopuolinen alue (Ylistaro, Nurmon taajaman ulkopuoliset alueet), Kuortane: 1.5.2025 alkaen
  • Jalasjärvi, Peräseinäjoki: 1.1.2026 alkaen
  • Alavus, Ähtäri, Kihniö: 1.4.2026 alkaen

Lisää tietoa kaksilokerokeräyksestä: https://www.etappi.com/kysymyksia-ja-vastauksia-kaksilokerokerayksesta/