Kodin laitteissa käytettävä pieni paristo tai akku voi vaikuttaa pieneltä ja vaarattomalta, mutta väärään paikkaan joutuessaan se voi aiheuttaa tulipaloriskin. Vuosittain eri puolilla maata sattuu tulipalon alkuja ja läheltä-piti -tilanteita, kun teippaamaton paristo tai akku kuumenee joutuessaan paristolaatikkoon tai jopa kokonaan väärään paikkaan kuten kodin poltettavan jätteen astiaan.

Lakeuden Etapin uudella RE-pisteellä Seinäjoella sattui vakava vaaratilanne, kun poltettavan jätteen jätepuristimeen oli päätynyt litiumparistoja. Henkilökunnan ripeän toiminnan ansiosta pahemmalta vahingolta vältyttiin, mutta monissa paikoissa on käynyt huonommin.

”Paristot ja pienakut tulee toimittaa asianmukaiseen maksuttomaan keräykseen niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin, esimerkiksi kauppoihin, Etapin jäteasemille tai RE-pisteelle. Tärkeää on myös teipata paristojen virtanavat ja suojata akku muovilla paloriskin välttämiseksi keräykseen vietäessä”, neuvoo ympäristökouluttaja Oona Ollila Lakeuden Etapista.

Litiumparistot ja -akut erityinen vaara

Erityisesti litiumparistot -ja akut ovat herkkiä reagoimaan muiden paristojen ja metalliesineiden kanssa, joten ne tulee aina suojata heti laitteesta irrotettaessa. Erityisen huolellinen tulee olla vioittuneiden paristojen ja pienakkujen kanssa ja pakata ne muovipussiin. Vioittunut ja kolhiintunut akku varsinkin voi kuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

Litiumakut ovat yleistyneet viime aikoina, niitä käytetään esimerkiksi sähköpyörissä, sähkötyökaluissa, tasapaino- ja sähköpotkulaudoissa sekä leluissa.

”Vaaralliset jätteet, kuten juuri paristot ja akut sekä esimerkiksi spraypullot voivat aiheuttaa vaaraa myös jäteautoon kipattaessa tai väärin lajiteltuna jäteasemilla, joten kodin jäteastiaan niitä ei saa laittaa”, muistuttaa Ollila.

Kodin jäteastiasta vaaralliset jätteet päätyvät muun jätteen kanssa jätevoimalaan, jossa ne voivat aiheuttaa palaessaan jopa räjähdysvaaran. Täysin tyhjät ja paineettomat spraypullot voi laittaa metallinkeräykseen, ainetta tai kaasua sisältävät kuuluvat vaaralliseen jätteen vastaanottoon.

Paristot ja pienakut hyötykäyttöön

Paristoista ja kannettavista akuista irtoava hyöty jatkuu vielä käytöstä poiston jälkeenkin. Alkaliparistojen sisältämästä magneettisesta raudasta voidaan valmistaa esimerkiksi autojen ja työkalujen uusioraaka-ainetta. Lisäksi niiden sisältämää sinkkiä voidaan hyödyntää auto- ja lääketeollisuudessa.

Kaikki vaaralliset jätteet on aina eroteltava muusta jätteestä ja toimitettava keräykseen jäteasemalle tai RE-pisteelle. Vaarallisia jätteitä ei saa jättää luontoon, kaataa viemäriin, haudata maahan tai laittaa poltettavan jätteen jäteastiaan.